Články

- Zajímavosti -

Kdo se neprotiví přírodním zákonům, tomu neublíží ani ďábel
    V letech kolem mého sedmého roku jsem prováděl něco, co bych dnes nazval meditacemi. Nejprve se mi začalo dařit vidět pár dní do budoucna a když se skutečně viděné události staly, pokoušel jsem se vidět pár let dopředu. Zajímaly mne osudy mých příbuzných a když se opět stávalo vše, co jsem viděl, trochu mne to vyděsilo a raději jsem se díval už jen do své budoucnosti.

    Tenkrát mě vidění přicházela různě na přeskáčku, ještě jsem si je neuměl chronologicky poskládal. Tak se stávalo, že jsem čekal na nějakou událost pár let i desetiletí, někdy na některé pozapomínal, o jiných věděl, že už se brzy objeví a nedočkavě se na ně těšil.

    Často se stávalo, že mne vzrušila událost, o které mi bylo známo, že mne potká, ale já zatím o podobné jen četl. V jedné knize jakýsi cestovatel popisoval neuvěřitelný zážitek, kdy na vlastní oči viděl, že domorodý šaman vlastnil ducha, který mu plnil neuvěřitelná přání. Tuto kapitolu jsem pročítal tolikrát, že jsem ji uměl i po letech citovat slovo od slova.

    Později, když už jsem se naučil ovládat různé magické praktiky, mě už bylo známo, jak získat služební duchy, ale také jsem věděl, že je to jaksi proti přírodním zákonům. Mohl jsem je sice donutit k různým službám, ale když někoho donutíte, aby vám sloužil proti své vůli, tyto služby nikdy nemají tu kvalitu, jako když vám někdo slouží rád a dobrovolně, na základě vzájemné lásky.

    Někdy se dalo použít techniky, že mě sloužil duch mého nepřítele. Ačkoliv se snažím žít se všemi lidmi v souladu a nikomu neubližuji, vždycky se najde někdo, kdo vás okrade, nebo jinak poškodí.

    Výhoda této techniky spočívá také v tom, že můžete ve svůj prospěch využít ducha zloděje, kterého ani neznáte, nebo jej potrestat i jinak. Třeba si zlomí nohu, nabourá autem a podobně. Stačí jen vyslat do protonace přání a zloděj má větší škodu, než vám způsobil. V podstatě je to jen uspíšení karmických zákonů „špatný čin, rovná se trest“. Duchové odplaty mají jiný čas než člověk. Často nechají grázla nějaký čas škodit jiným lidem, ale o to mu pak připraví větší pád a trest, který se může projevit třeba krvavou smrtí, nebo i jinými chorobami. Když mne takový člověk přijde požádat o vyléčení, vím, že se mu jeho choroba zase vrátí. Ale samotné toto téma je zase námět na celou knihu. Duchům odplaty plyne čas jinak a tak má nezasvěcený člověk mylný dojem, že zlo zůstává nepotrestáno. To je omyl. Duchové odplaty nikomu nic neodpustí. Nám, co si říkáme civilizovaní lidé, připadá směšné, že se tzv. divoši bojí duchů. Aspoň my to tak vidíme, ale ve skutečnosti je tomu jinak. Oni dobře vědí, kdy, proč a kterých duchů se mají obávat. Hlavně bych chtěl zdůraznit to „proč“. Ten, kdo se vyzná v přírodních zákonech a neprotiví se jim, se nemusí bát ani ďábla. Nejen, že nemusí, ale ani nesmí!

    Z přírodních zákonů naši předkové čerpali své poznání. Civilizovaný člověk už je k signálům přírody naprosto hluchý. Samozřejmě, že tato skutečnost nemůže zůstat bez odezvy, nejen pro nás lidi, ale i pro celý okolní vesmír. Není náhoda, že se nejvíce mimozemských civilizací (UFO) začalo kolem Země rojit hned po prvním atomovém výbuchu.

    Současná, tak zvaná civilizace ve své domýšlivosti jednala hlavně proti přírodním zákonům, které ignorovala, proto očekáváme naprosté zhroucení všech řádů. To ovšem neznamená konec světa, ale jeho nový začátek, začátek nového věku. Hodně záleží na každém z nás „civilizovaných lidech“, neboť, „jak se do vesmíru volá, tak se z vesmíru ozývá“. Proto není náhoda, že se poslední dobou objevuje tolik knih s dříve nedostupnými informacemi, tak i já píši každé slovo s určitým záměrem. Ještě nás čekají mnohá překvapení a pro mnohé nepřipravené to bude šok.

    Očekává se také zhroucení náboženství, které bylo církví spíše zneužito jako mocenský aparát a věřícím byly hlavní vědomosti podávány přísně cenzurované a největší moudrosti zatajeny. Dokonce i tak zvaná kniha knih Bible je napsaná nesrozumitelně a hlavní vědění je vynecháno, že si je různá náboženství mohou vykládat tak, jak se jim hodí.

    Mistr nás poučil, že tak zvaný divoch, který chápe přírodní zákony, je na tom duchovně daleko lépe, než křesťan, který chodí do kostela, kde je církví spíše dezorientován, ale on se domnívá, že tím bude spasen.

    Bůh nesídlí v domech, které postavili lidé. Jen přes své nitro člověk pozná Boha. Bez Boha by nebylo lidí a naopak. Jsme součástí Boha.

    Největších zločinů na lidstvu se církev dopouštěla právě ve jménu Boha. I mezi divochy bylo náboženství šířeno mečem a ohněm, zatímco civilizovaný člověk by se měl učit chápat Boha spíše od toho divocha.

    Apolón, Buddha nebo Kristus své učení šířili mezi tak zvanými civilizovanými národy. Mezi divochy, kteří chápou přírodní zákony, toho nebylo třeba. Je známo, že některé přírodní národy více naučili mimozemšťané, kterými se to také v Bibli jen hemží.

    V dobách, kdy jsem tuto skutečnost začínal chápat, jsem se stával spíše pohanem, než křesťanem. Studováním náboženství východu a moudrosti jogínů jsem se zase stával bhaktou. Bhaktijóga je láska k osobnímu Bohu. Jako kluk jsem horoval pro indiánského Boha Manitua, který mi dopomohl pochopit přírodní zákony, nebo také, chcete-li, stát se kvalitním mágem. Proto církev likvidovala jakýkoliv projev přírodního vědění, i léčitelů, neboť kdo pochopil přírodní zákony, nebo magii, což je jedno a to samé, ten pochopil i to „laikům utajené“ učení Bible.

    Magie, moderním názvem psychotronika, není nástroj k získávání moci. Je to věda o vztahu věcí, znalost souvislostí a studium řádu.

    Porovnáním energie Manitua, indiánského božstva, a Krista, jsem brzy začínal tušit, že se jedná o jednu a tu samou osobnost. Telepaticky jsem se napojil na jednoho ze svých indiánských duchovních vůdců Wapitů, Kawasah Kahomi, abych se jej na to zeptal. Ten samozřejmě věděl na jaké jsem duchovní úrovni, smál se mé otázce a pak mi odpověděl. „My jsme znali vašeho Krista dávno před příchodem bělochů do Ameriky!“

    Abych si konečně ujasnil své poznání, jednou v noci jsem o tom začal meditovat. Ve vedlejší místnosti si zase meditovala Helena, aniž bychom si navzájem řekli o čem. Často se stává, že když žádám nějakou informaci, Mistr ji pro kontrolu řekne ještě někomu z mých žáků. Tak mi Helena ráno vyprávěla, že šla v noci astrálně za Kristem. Ten měl na sobě indiánský oblek a ve vlasech dvě orlí péra. Když se ho zeptala, co to znamená, odpověděl: „Já sem Manitú“.

    Jako by toho nebylo málo, začínal jsem tušit další souvislosti. Jeden čas mě zajímalo luštění Etruských nápisů pomocí teleportace, což je kupodivu docela snadné. To se vymístíte do svého dávného vtělení (když jsem byl Etruskem) a nesrozumitelné nápisy se vám stanou srozumitelnými. Samozřejmě, že mne také zajímalo luštění egyptských hieroglyfů. Přitom jsem narazil na značku „rudého muže, který měl ve vlasech vetknuty dvě orlí péra“. Z dalších pramenů jsem zjistil, že se jedná o staré egyptské božstvo „Monetú“. Spojení starého Egypta a Ameriky je velice pravděpodobné také archeologicky a linguisticky. Jsem si jist, že Kristus byl znám jako božstvo také v Egyptě už v dávnověku. Jdeme-li dál do temnot věků, dá se vystopovat další souvislost Krista s uctíváním slunce jako SVĚTLA, a tím další souvislost s prastarým bohem RA.

Jan Spěváček v knize
ROZMLUVA S DUCHOVNÍM
MISTREM - 2
Cesta k mistrům
.

Vydalo ji vydavatelství Eko-konzult,
e-mail: eko-konzult@chassco.sk.
Telefon na autora: 417 560 367


Vydáno:   30. 08. 2011

Přečetlo:  2616 čtenářů
Zdroj: http://medium.mysteria.cz

Autor (vložil): 7manKomentáře k článku...
Předmět:
Datum:
Jméno:
¤ začíná to slibně, ale...
5. 09. 2011 23:31
Gretchen
¤ Montu
30. 08. 2011 19:17
Grush
¤ Pejsek a kočička
30. 08. 2011 15:55
ar_649
¤ ...
30. 08. 2011 11:07
garias