Články

Zamyšlení

Přežije vegetarián, nebo mnich? - (komentáře)

Jaroslav
reakce
28. 04. 2008 17:31

Lidé,lidé...promińte mi mou kritiku, ale svět přeci nemůže fungovat na tom, že jedni budou v ráji a druzí např.zvířata budou zabita a snězena, copak nemáte v sobě kousek citu a vidíte jen tu svou valící kouli. Že jíte maso je založeno jen na jediném právu a to je právo silnějšího, které razantně odmítám a tím slabším dávám milost a prostor pro život, který vy berete jako samozřejmost, přemýšlejte prosím, je to trochu o vcítění a soucitu, než abych šel do ráje v takovém světě, raději půjdu se vztyčenou hlavou na porážku spolu s těmi po kterých se vezete.
radevic dyn
Šílenost
17. 09. 2007 19:33

Souhlasím s Libanem. Bible není relevantní zdroj k takovýmto úvahám, vypovídá hodně o myšlenkových pochodech národů, které ji postupně formovaly (Bible je samozřejmě dílo lidí, ne Boha), ale pokud je v ní něco uvedeno, není to důkaz, že je to zároveň něčím nezpochybnitelným, součástí jakéhosi vyššího řádu. Bible neposkytuje relevantní data z přírodovědných oborů, biologii nevyjímaje. Člověk není od přírody vegetarián, ale pantofág, čili všežravec. Mimochodem zaráží mě, že údajné povýšení do vyšší dimenze v roce 2012 je bráno jako fundamentální fakt. Přitom nic takového jako vyšší dimenze neexistuje. Máme čtyři dimenze a těch dalších sedm není zatím nic jiného než hypotetický model který byl vytvořen pro sjednocení pěti strunových teorií při zachování supersymetrie, a představa že se do nich něco může "povýšit", je roztomile naivní.
witch
2012?
29. 07. 2007 12:44

Proč r.2012? Každý dostal šanci se tady na Zemi duchovně vyvíjet svým tempem až do opotřebení těla, tak proč by měla být tato šance limitovaná jen do r.2012? To se mi nezdá. Myslím, že Bůh nám nedává žádná ultimáta.
Liban
Souhlasím
28. 06. 2007 21:14

Proč by měl mít negramotný člověk, který od narození žije sám na pustém ostrově menší šanci dostat se do pomyslného ráje, než třeba papež? Protože tam sebou nemá bibli??? - Můj příkladný názor:)