Články

Zajímavosti

Základní zákony univerza - (komentáře)

Grush
Inu, a proč by ne?
12. 07. 2011 17:59

Je to sice už nějaký ten pátek co jsem se potýkal s výrokovou logiku, ale že by mi tam někdo při operacích nad universem vykládal něco o duchovnu, to se tedy fakt nepamatuji :-) Ale vidím že přesto uvádíte "vesmír, svět, což většina lidí ví", ó ano, i já se v tom případě hlásím k tomu co většina lidí ví (vida, hned máme první společný bod ;-). Arciže imho otázka trvá: proč tedy je ta hmota/energie mimo toho "universa-vesmíru-světa"?
Dana P.
to Grush
11. 07. 2011 21:42

že to zní vznešeně? Nevím proč tu ten sarkasmus, universum je jedno z mnoha latinských slov, znamená vesmír, svět, což většina lidí ví. Jenže má ještě jeden význam a to v logice - je to oblast úvahy. Ta, podle mne, je tu v duchovní rovině
Grush
Zákon univerza...
8. 07. 2011 18:40

ó jak to zní vznešeně. Ale ono to univerzum obsahuje (možná krom jiného) hlavně tu nechutně a trapně přízemní hmotu, potažmo energii, a všichni v ní vězíme "až po uši" ať se nám to líbí nebo ne. Takže můžete prosím upřesnit, proč jaksi mimo...? :-)
Dana P.
zákony univerza
6. 07. 2011 21:00

chápu po stránce duchovní, dávají smysl. Snahy o vysvětlování z hlediska fyzikálních a chemických zákonů mi zde přijdou, s prominutím, jaksi mimo...
Grush
Neni všechno
6. 07. 2011 11:55

tak průzračné jasné jak se může zdát. Kupříkladu hned první "zákon univerza" - zákon přitažlivosti stejnorodého. Je tomu ale opravdu tak? Stejnorodé elektrické náboje se zcela zjevně odpuzují, tedy vyvracejí bod 1. Stejnorodé strany magnetů rovněž. Je (zatím) mnohem více heterosexuálních vztahů než homosexuálních - opět navzdory tomu že stejnorodé by se mělo přitahovat. Zločinec nehledá zločince, ale oběť; to taky zrovna nevypadá na přitahování stejnorodého. Hladovějící nehledá jiného hladovce, ale potravu. Vzato do důsledků, trestající karma by k sobě podle toho měla přitahovat další trestající karmu; a jakého dalšího boha tedy přitahuje Bůh (pakliže k němu existuje něco stejnorodého)?
Co s tím? Vytvořit výjimky? Kdo určí, co do nich bude patřit? A proč má mít hned první zákon nějaké výjimky?
Ano, dá se prostě říci: tyhle hlouposti plynou z toho že pisatel těchto řádků vůbec nerozumí o čem je řeč. Dobrá, je-li tomu tak, kdo tedy jasně a jednoznačně definuje onu "stejnorodost" tak, aby se vyřešily všechny podobné spory? A pokud se toho přece jen někdo ujme, bude z toho nejspíše dlouhý a složitý elaborát... Jak snadné je oproti tomu říci "zákon přitažlivosti stejnorodého" a basta, je to krátké, je to líbivé, a přeber si to čtenáři jak chceš :-)
Dana P.
Do diskuse
30. 06. 2011 1:52

pane Zbyňku Váš výklad smyslu článku je zvláštní. Co kdybyste zkusil si jej přečíst ještě jednou? Já to, co uvádíte, tam nemohu najít
Zbyněk P.
Do diskuse
29. 06. 2011 19:48

Článek je zajímavý, mající hodně dobrých úvah a názorů. Jsou ale věci, názory či zákony, kterým poněkud nerozumím pro svou nelogičnost, či pro svou nesmyslnost. V článku se vyskytují také názory, se kterými se mohu ztotožnit, ale evokují u mne následné těžké otázky, které je poněkud potřeba vyřešit.
Například: v článku: „Zákon přitažlivosti stejnorodého“ jsou věty : ?.lidský duch má vždy svobodnou vůli k rozhodnutí. Následky tohoto rozhodnutí se ovšem svobodné vůli už vymykají a jsou podrobeny vesmírným zákonitostem?? Zde mám takový skromný dotaz, jejíž obsah mi nedá spáti (obrazně řečeno). Takže :“Jestliže tomu tak je, jak uvádí autor, tak proč musí hříchy svého otce nésti jeho syn, a né sám otec, co by aktér hříchů!!!???“ Proč má trpět někdo zcela jiný, než-li sám strůjce?
V článku: „Zákon tíže“ se pojednává o přestupcích. Prosím, můžete někdo z Vás diskutujících specifikovat tento pojem, ovšem aniž by jste použili svůj subjektivní (tedy ne-objektivní) náhled svého ega? Vezmu-li v úvahu fakt ten, že dobro i zlo jest vždy dobrem (viz rozložení paprsku světla přes hranol na jednotlivé barevné odstíny), tedy bez ohledu na to, zda-li to ubližuje či nikoliv mému sobeckému egu, tak potom jsem bezradným, neboť přestupky nejsem schopen ani rozkličovat, tak ani zatřídit!! Zkrátka přestupky nejsou. To jen naše „malé“ a sobecké „JÁ“ rozkličuje a roztřiďuje takové vjemy. A opravdu jste si jisti tím roztříděním? A jak to bude tříděno u duchovních lidí, kteří takovéto pojmy, jako je přestupek, dobro a zlo, aj. nemají a nepoužívají?
Prosím, kdo to jsou dobří a kvalitní lidé? Čím jsou tak dobří a kvalitní? Jenom proto, že něco nastudovali, nebo že nikoho nezabili či neokradli, že neublížili našim sobeckým egům, našim „JÁ“? A totéž platí pro opačnou sortu lidí : lidé špatní a hříšní! Čím jsou špatní a hříšní? Že se nedostatečně modlili, nebo že zabili, lhali, kradli, či že ublížili našim sobeckým „JÁ“, tedy našemu egu?
A zde se dostáváme do oblastí, tedy tezím, které jsou velmi diskutabilní, a které nejsem schopný a ochotný přijmouti . Tezi o tom, že každý lidský duch si dobrovolně a svobodně vybere určitou tíži, a za kterou je potom následně trestán !! To přece nemůže býti pravda! Kde jste prosím vytratili onu rovnováhu?
Také pojem pekla je v rozporu s mým uvažováním. Peklo, tedy to, co je nám předkládáno, či jak si je představujeme, tak toto peklo vůbec neexistuje!! Toto jsou pouhopouhé akty zastrašování !! Nic jiného. Neboť v každém z nás je peklo, které si více či méně sami tvoříme a udržujeme, topíme si v něm, případně tam někoho vaříme v kotli. Toto naše peklo je ale zcela jiné! A vládcem tohoto našeho pekla jak víme je ďábel či satan, nebo-li naše sobecké netransformované EGO! A tam je i to peklo! Naše lidské peklo! Každý to zná u sebe, každý to může pozorovat na sobě. A běda tomu, kdo ublíží našemu EGU, našemu neosvobozenému „JÁ“. To jsme schopni všeho !!!! Přeji hezký den. Zbyněk P.