Informační témata

PSI

Fenomén PSI je obtížné formulovat, protože je skoro nemožné popsat tuto aktivitu při laboratorních pokusech v nám známých fyzikálních termínech. Proč? Tento jev se odehrává za hranicí prostoru a času. PSI nevyžaduje změnu energie, což je pozoruhodný incident zjevný pro psychokinezi. Například, podle mechanických zákonů fyziky, k dematerializaci (zmizení) měděného penízku by byla vyžadována energie malé nukleární bomby. PSI vzdoruje teorii relativity, která uvádí, že žádný předmět, ani částečka nemůže být přemístěna rychleji, než je rychlost světla, což je asi 300 000 km/s.
Ať už mezi paranormální jevy fenoménu PSI spadá telepatie, telekineze, teleportace, levitace, jasnovidnost, dematerializace, mimosmyslové vnímání a jiné fenomény, my se budeme věnovat telekinezi.

Telekineze

Teorií, co je telekineze se různí, mohl by to být nějaký druh vln, částeček, psychické energie (shluknutím dochází k přitáhnutí, nebo odpuzení předmětů), či energetického pole (magnetického nebo elektrického). Vymyká se zákonu jak termodynamiky, tak gravitace. Telekineze je krátce řečeno schopnost hýbat nebo posouvat předměty duševní energií (vaší myslí) na fyzické úrovni.
Schopnost umění telekineze je skutečně přirozená věc a my všichni máme dáno ji provádět, chce to jen ochotu a vytrvalost učit se. Telekineze je něco, co je v nás od narození. Věřte si, pravidelně trénujte a schopnosti přijdou samy. Při cvičení musíte být uvolnění, prosti myšlenek a musíte být schopni se koncentrovat jen na ten předmět a nic jiného. Před použitím telekineze můžete meditovat, abyste dosáhli snáz úspěchu. Musíte být opravdu zapáleni pro tuto věc, protože to může trvat delší dobu, než se vám to podaří. Podle experimentátorů je snazší začít se světlými a lehkými věcmi.

Známé fenomény

Jedna asi z nejznámějších a vědecky testovaných lidí z oblasti telekineze byla Nina Kulagina, ruská žena, která objevila své schopnosti, dovedla je využít a dále rozvíjet. V roce 1970 konala své pokusy s telekinezí za přítomností parapsychologů G.Pratta a Ch.Ransom. Kulaginová během pokusů dokázala silou vůle pohybovat po stole rozházanými zápalkami, plechovkou, kyvadlem od hodin, cigaretovým pouzdrem, solničkou, vychýlit střelku kompasu apod. A to opakovaně! Některé z těchto pokusů byly zaznamenány na film.
Její experimenty s telekinezí nebyly jediné. Dokázala na neexponované filmy vtisknout značky a písmena pouze silou vůle a navíc přes stínění tvořené 20 mm gumy a 1,5 mm olova. Dále dokázala až na vzdálenost 1 metru působit termicky na okolní osoby, u kterých se na kůži objevily puchýřky a zčervenání. K pohybování předmětů je potřeba značné koncentrace a vypětí. Během experimentů přesáhl její srdeční rytmus 240 tepů za minutu, zvyšoval se krevní tlak, který narušoval její EEG a docházelo k úbytku váhy.
Další kousky z tohoto oboru patří například ohýbání kovových předmětů. Tímto se proslavil izraelský senzibil Uri Geller, ačkoliv jsou v dnešní době spory, zda se jedná v tomto případě o trik, nebo schopnost. Nicméně, mnoho lidí toto umí předvést a spousta lidem se to podařilo jak na večerním představení, tak i u televizních obrazovek během živého vysílání.
Kvantová fyzika nyní pomalu objevuje něco, co naši předkové považovali za samozřejmé - schopnost měnit a přetvářet své okolí silou vůle. Ohýbání lžiček, posouvání předmětů či zastavení kyvadla hodin je názorný příklad, jaký potenciál se v každém z nás skrývá. Pokud se naučíme využívat svých schopností, pak zdolávání jakýchkoliv překážek by mělo být hračkou.

Cvičení telekineze

Cvičte pravidelně (alesoň jednou denně) a disciplinovaně. Trénujte jednu věc týden, při neúspěchu zkuste jinou. Buďte trpěliví a realističtí ve vašich pokrocích. Vytvořte si ze cvičení zvyk. Udržujte své srdce čisté, bez zloby, zášti a negativních emocí. Buďte skromní a otevřené mysli při experimentování. Nezapomeňte, že vaši nepřátelé jsou strach, pochyby, rozrušení, rozptýlení, únava, arogance, úzkost apod.

Koule energie PSI

Spoutání energie do tvarů vytvořené vaší myslí je nejvíc používáno při tvoření koulí energií PSI. Tohle je způsob, jak se naučit uzavřít energii. Dejte ruce před sebe, jako byste mezi nima něco drželi a pak si představte, jaky byste byli pípa energie a nechte jí odtéct skrz ruce do energické koule, kterou si představíte mezi dlaněmi. Dokonce, i když jí nemůžete vidět, tak nemusí být dost silná a měli byste přidat víc. Nedělejte si starosti, že jí nevidíte, protože ze začátku nemá nikdo dostatek sil udělat jí viditelnou. Můžete si říct, že děláte tyto koule zaměřením pozornosti na vaše ruce. Ty se oteplí a vaše ruce se budou trošku chvět. Jestliže vás ruce bolí, nedělejte si s tím starosti, to je normální. Zkuste vytvořit energetické koule během různých pocitů a sledujte změny. Jednou až uvidíte energetické koule, tak můžete měnit jejich barvu a tvar. Budete moci, cokoli chcete.
Poznámka: Ochranné štíty jsou dělány stejnou metodou. Energie vás obklopuje, vytvořili jste si kolem sebe jakési ochranné pole. Škodlivá energie se odrazí a vrátí k tomu, kdo ji vyslal. Pokud toto potřebujete vytvořit, neuzavírejte se úplně a dovolte, aby pozitivní energie proudila oběma směry.

Tančící plamen svíce

Je to základní technika. Zapalte svíci. Relaxujte a soustřeďte se na plamen. Představte si, že splýváte s plamínkem v jedno, stáváte se jím, jste tím plamínkem. Co se ve skutečnosti děje je sloučení vašeho energetického pole s energetickým polem svíce. Soustředěním se na svíci a naladěním se na její pole, stáváte se její součástí a můžete řídit pohyb plamínku směrem, kterým chcete.
Když máte pocit, že jste vytvořili dostatečný vztah se svící - představte si její plamen, jak se rozšiřuje a stává se větším. Když jste v tomto uspěli, pak si představte opak - plamínek se zmenšuje, stává se menší a menší, vychyluje se na stranu atd. Toto procvičujte 5 - 10. minut.

Siderické kyvadlo

Nejdřív si na list bílého papíru narýsujte osový kříž. Pak si udělejte jednoduché siderické kyvadlo, např. tak, že na kus niti o délce asi 15. cm zavěsíte nějaký prsten či kroužek. Nit kyvadla si naviňte na ukazováček tak, aby mezi ním a prstenem zbývalo ještě asi 20. cm, a držte kyvadlo přesně nad středem osového kříže, který jste si nakreslili. A nyní se soustřeďte na názornou představu, že se kyvadlo kýve zleva doprava, zároveň se při tom ale na kyvadlo i dívejte. Oddáte-li se této názorné představě pohybu s plnou intenzitou, zanedlouho se kyvadlo skutečně rozkývá shodně se směrem jeho pohybu v představě.

Vizualizace

Vizualizace je velmi důležitá. Představte si v mysli, libovolně, co chtete, aby se stalo. Zapomněl jste klíče od domu, nebo se vám je nechcou hledat, prostě si představte, že vchod od domu je odemčený. Můžete cokoli. Představte si to čistě a jasně, vnímejte to, jako kdybyste to už měli a byli šťastní. K provedení vizualizace si napište přesně, co chcete. Popisujte co nejlépe! Co chcete, to se stane. Jestliže se to nepovede, uvědomte si, že je důvod, proč se tak stalo, snad proto, že potkáte (zažijete) něco lepšího, nebo to pro vás není nyní vhodná věc a vy to umět nemáte.
Vždy se ptejte, jestli je to ve vašem nejlepším zájmu. To také platí pro chybové elektronické zařízení a mnoho dalších věcí, prostě si představte jak počítač, auto, pračka atd. funguje bezchybně, a ono opravdu bude!
Nebo zkuste toto cvičení: Nabijte své fyzické tělo energií, položte před sebe kámen a zaměřte na něj zrak. Zavřete oči a představte si před vámi ten kámen a vaší energií mísící se s tímto předmětem. Zaměřte mysl na pohyb kamenu nalevo silou myšlenky, pak napravo, zpět doprostřed. Zaměřte mysl na pohyb kamenu směrem k vám, od vás, zpět na původní místo. Až uznáte za vhodné, otevřete oči. Pro cvičení s velkými objekty provádíme stejný postup, ale před sebe si dáme např. křeslo. Jako další je cvičení hýbat takto sám sebou.

Pohybování malých předmětů

Vyberte si malý, lehký předmět (korkovou zátku, zápalky?) a položte ho před sebe na stůl. Relaxujte, vyčistěte zcela svou mysl a soustřeďte se na tento předmět. Představte si tunel mezi vámi a předmětem. Ve vaší mysli by měla být přítomna pouze myšlenka na existenci tunelu a předmětu nacházejícího se na konci tohoto tunelu.
Nyní, představte si v mysli imaginární ruku, jak tlačí předmět. Jakmile ucítíte tlak, pro pomoc si vytvořte zvuky ve své hlavě, které symbolizují magnetické pole (nnn?nnn?nnn?). Možná to zní hloupě, ale funguje to!
Na dlouhý vlas připevníme korkovou malou zátku a zavěsíme tento vlas na nějaké vyšší místo tak, aby visel volně ve vzdálenosti asi 50. cm od našich očí směrem nahoru i dopředu, ležíme-li na pohovce. Po upevnění a ustálení vlasu v pohybu ulehneme pohodlně na pohovku, upřeně zíráme po 10. minut na korek a koncentrujeme se na přání, aby se rozhoupal. Po několika experimentech se nám to podaří. Později upevníme na vlas nějaký těžší předmět, prsten apod. Po několika zdařilých experimentech přistoupíme k obtížnějšímu pokusu. Sedíme pohodlně na židli a snažíme se svoji vůlí vyšinouti ze své polohy skleněnou kouli ležící na skleněné podložce. Také k tomu je nutno užít koncentrace a magického pohledu. Za chvíli se počne koule na skleněné podložce pohybovat. Z počátku třeba jemně kroužit slabě zakřivenými prsty nad koulí ve vzdálenosti 2-3 cm. Je jisté, že později nebudete potřebovat pomoc energie vašich rukou, bude vám stačit pouze vaše mysl. Dále můžeme uvádět do pohybu v určitém směru sklenici, vázu a podobné předměty.
Nebo zkuste tento pohyb energií. Vytvořte si kouli enerie PSI a položte před sebe něco lehkého, třeba tužku, balónek atd. Zformujte energickou kouli a zhuštěte její energii, jak jen to je možné. S energickou koulí mezi rukou a předmětem suňte tento předmět a nezapomínejte, že se samozřejmě nesmíte dotýkat rukou!

Cvičení pro senzitivní lidi

Toto cvičení je spíše pro osoby, které jsou citlivé a emociální. Jste-li více vizuální typ, možná neucítíte energii, ale můžete si ji představit. Jste-li audio typ, můžete si vytvořit svůj vlastní zvuk a připojit ho ke cvičení. Nezapomeňte, že telekineze je projekcí vaší mysli. Má mnoho společného s vaší aurou. Nyní přejdeme k jednotlivým krokům:
  • Uvědomte si sebe sama. Shromážděte energii do vašeho těla. Cítíte energii ve vašem těle. Uspořádejte své myšlenky.
  • Držte své dlaně tak, jakoby jste prosili, ovšem bez dotyku, 2-3 cm od sebe. Zůstaňte chvíli v této pozici. Po čase ucítíte něco jako magnetismus mezi dlaněmi. Zkuste pohybovat nepravidelně oběma rukama způsobem, jako by jste tleskali, ale nedotýkejte se. Představte si malý balónek mezi vašima rukama.
  • Jakmile ucítíte energii ve vašich rukou, zkuste pohybovat dlaněmi a prsty blíže k nějakému lehkému předmětu, což má za následek slabé tření, snažte se jimi pohybovat zvolna. Experimentujte s různými pozicemi rukou i prstů.
  • Jakmile dosáhnete určitého stupně úspěchu, začněte pohybovat rukama dále a dále od objektu a dokonce svěste vaše ruce dolů a pokuste se soustředit na pohyb nějakého předmětu pouze silou vaší podvědomé mysli (aury, či chcete-li, vůle).
  • Vaše vědomá mysl nevytváří telekinezi. Udržujte svou mysl přítomnou a umístěte ji na objekt. Vytvořte rotaci, pociťujte, že se všechno otáčí. Jak je to jen možné, pociťujte tuto energii jako elektromagnetickou energii vaší aury.
  • Udělejte si přestávku a dělejte chvíli něco jiného. Pomáhá to se lépe koncentrovat při nadměrném úsilí při cvičení a tudíž dosáhnutí lepších výsledků.

Načteno: 38635x