Informační témata

Archandělé

Archandělé jsou považováni za nejvyšší anděly v nebeské hierarchii. Byli kromě mnohých dalších úkolů pověřeni uskutečňováním Božích projektů a plánů, stali se prvními duchovními učiteli a vůdci lidí a zároveň dohlíží na anděly strážné. Nečekejte, až vás problém zdolá, ale volejte je předem. Jsou tady proto, aby nám pomáhali, neodvádíte je od žádné důležitější práce a navíc mohou být na různých místech najednou.
Tento výčet není úplný, mnoho dalších archandělů teprve čeká na své odhalení a mnoho jiných již existuje.
 • Archanděl Ariel neúnavě pracuje ve prospěch této planety a proto je znám jako Archanděl země. Dohlíží na říši elementálů a pomáhá léčit zvířata. Pokud se chcete blíže seznámit s vílami, požádejte ho v tomto směru o pomoc.
 • Archanděl Azrael přichází k lidem v době jejich fyzické smrti, převádí je na druhý břeh a zaplavuje je láskou, někdy je taky nazýván Andělem smrti. Azrael je patronem všech duchovních. Volejte jej ke svým zemřelým, či umírajícím.
 • Archanděl Chamuel může být znám také pod jmény Serafield, Šemuel apod. a pomáhá nám nalézt důležité části našich životů. Zavolejte ho, když toužíte po novém milostném vztahu, nových přátelích, nové práci, když hledáte něco ztraceného nebo pokud chcete napravit osobní, nebo pracovní vztahy.
 • Archanděl Gabriel je poslem spisovatelů, učitelů a novinářů. Bývá znázorňován, jak drží v ruce lilii, symbol čistoty a pravdy. Gabriela volejte, chcete-li překonat strach či nerozhodnost spojenou s komunikací.
 • Archanděl Haniel je tu pro vás, když toužíte dodat svému životu mír, vyrovnanost, radost ze společnosti přátel, krásu, harmonii. Zavolejte ho taky před důležitou prezentací, přijímacích pohovorech nebo před první schůzkou.
 • Archanděl Jeremiel nás inspiruje a motivuje, abychom se oddali duchovní službě ostatním. Jeremiela volejte, když se cítíte duchovně zaseknutí, nebo když potřebujete povzbudit na své duchovní cestě a božské misi.
 • Archanděl Jofiel můžete znát také znát pod jménem Iofel, či Zofiel. Je patronem umělců. Jofiela volejte pře začátkem jakékoli umělecké činnosti. Zbavuje planetu znečištění a podílí se na jejím zkrášlování. Ptejte se, jak můžete v tomto pomoci.
 • Archanděl Metatron je považován za nejmladšího a také nejvyššího ze všech archandělů ( zažil jako jediný pozemský život coby prorok Enoch ). Metatrona požádajte o pomoc s čímkoli, co se týká vašich dětí, také dokáže probudit v mladých lidech duchovní porozumění.
 • Archanděl Michael nám dodává odvahu a podporu, abychom následovali pravdu a naplnili naše božské poslání. Zavolejte ho, když pociťujete strach a obavy, nebo před důležitým rozhodnutím. Michael je patronem policistů.
 • Archanděl Raguel je často nazýván archandělem spravedlnosti a poctivosti. Volejte jej, když se cítíte utlačováni či manipulováni, nebo pro někoho jiného, kdo je v podobné situaci. Poradí vám také dosáhnout vyrovnanosti ve vašem osobním i veřejném životě.
 • Archanděl Rafael je největší z léčitelů mezi anděly. V případě fyzických potíží, bolestech a nemocí rozhodně volejte jeho. Zahalí vás smaragdově zelenou, léčivou energií nejvíce v místech, kde to nejvíce potřebujeme. Můžete si ho vizualizovat právě pomocí této barvy.
 • Archanděl Raziel stojí velmi blízko Bohu a naslouchá hovorům o záhadách světa. Raziela zavolejte, když toužíte porozumět ezoterickým záležitostem, nebo být zasvěceni do alchymie, či zhmotňování.
 • Archanděl Sandalfon je archandělem hudby a modliteb a pomáhá při odstraňování strachu a jeho následků. Pusťte si nějakou uklidňující hudbu a zavolejte Sandalfona, aby rozehnal jakékoli pochyby v duchovních záležitostech.
 • Archanděl Uriel má za úkol zalévat světlem nepříjemné situace a osvětlovat tak naši schopnost řešit problémy. Uriela volejte, když potřebujete myslet jasně a nacházet odpovědi.
 • Archanděl Zadkiel nám pomáhá dosáhnout svobody skrze odpuštění a je znám jako patron těch, kdo umí odpouštět. Volejte jej ve chvílích vzteku či nesmiřitelnosti, jenž pociťujete k jiným lidem a on vám pomůže.
( Čerpáno z knihy Poslové světla od Doreen Virtue Ph.D. )

Načteno: 53742x