Diskusní fórum

- Víra -

Je Kristus naozaj Mesiaš
Na základe obsahu tohto textu som bol obvinený z fašizmu, rasizmu, nacionalizmu a antisemitizmu a bolo mi vyhrážané trestným oznámením. Preto hneď na začiatku považujem za nevyhnutné zdôrazniť, že s podobnými prejavmi ľudskej netolerancie sa vôbec nestotožňujem. Ak ale bude mať čitateľ dojem, že niečo takéhoto sa v článku naozaj nachádza, bude to pravdepodobne spôsobené iba jeho vlastným, nesprávnym pochopením. Mojim zámerom totiž nebolo nič iného, ako snaha o objasnenie skutočnej pravdy, ako aj všetkých dôsledkov, ktoré z nej pre nás vyplývajú. A pravda niekedy naozaj bolí ... V čom teda spočívalo spasenie a vykúpenie, prinesené Ježišom Kristom? Vari sa azda nemali tieto skutočnosti aj celkom viditeľne prejaviť v bežnom živote ľudí na našej planéte? Vari poslanie pravého Mesiáša nemalo vyvrcholiť vybudovaním pozemskej ríše pokoja a mieru? Ale ak sa niečo podobného neuskutočnilo a doposiaľ neuskutočňuje, boli sme naozaj spasení a vykúpení? Keďže ide naozaj o závažné a zásadné otázky, bude určite žiaduce, ak sa na ne spoločne pokúsime nájsť uspokojivú odpoveď. Áno, zostáva neodškriepiteľným faktom, že ľudstvo, ako celok, zatiaľ ešte nedošlo k takzvanej spáse a vykúpeniu. Každodenná realita je toho až príliš jasným svedectvom. Avšak aj napriek tomu bol Pán Ježiš naozaj ten dávno očakávaný Mesiáš a Vykupiteľ! Skutočnosť, že doteraz nebol a nechce byť určitou skupinou ľudí, ako taký spoznaný, táto skutočnosť spočívala a spočíva v nesprávnej predstave židovskej duchovnej elity o jeho príchode a naplnení poslania. Židia totiž očakávali jeho príchod v pozemskej moci a sláve a zároveň dúfali, že pravý Mesiáš nastolí svoju vládu sám, bez ich vlastného pričinenia a námahy. Mesiášom prinesená spása však spočívala v niečom úplne inom! Spočívala v sprostredkovaní Poznania, ukazujúceho ako majú ľudia správne myslieť a jednať, aby mohli oni sami dôjsť ku spáse a vykúpeniu a aby boli oni sami, svojimi vlastnými silami, svojim vlastným úsilím schopní vybudovať ríšu mieru a pokoja na zemi. Keďže názory, priania a predstavy židovskej duchovnej elity na osobu Mesiáša sa diametrálne odlišovali od toho, akým Mesiáš naozaj bol a navyše, keď si ešte od ľudí dovolil priamo požadovať nevyhnutnú spoluúčasť na budovaní tisícročnej ríše, takéto niečo jednoducho neboli ochotní prijať a okrem iného aj z týchto dôvodov začali usilovať o jeho zničenie. To sa im nakoniec, ako vieme, aj podarilo a zlý sen sa stal skutočnosťou: Židovský národ zavraždil svojho Mesiáša! Že to Mesiáš naozaj bol nám dostatočne pádne dosvedčuje nesmierne ťažká karma, ktorú si tento národ svojim činom sám na seba uvalil. Zhruba 33 rokov po zmienenej udalosti bol totiž dobytý Jeruzalem, zborený Šalamúnov chrám a židovský ľud rozprášený po celom svete. Jeho príslušníci boli po celé stáročia všade ponižovaní, vraždení a prenasledovaní, akoby to nikdy ani nemalo mať konca. Keďže Pán Ježiš videl, aká je situácia a videl, aký nedostatočný a nechápavý je ľudský „materiál“, s ktorým mal pracovať, s množiacimi sa úkladmi o jeho život a s predpokladom nemožnosti úplného naplnenia svojho poslania začal učeníkom hovoriť o nevyhnutnom príchode Ducha Pravdy, ktorý bude pokračovateľom jeho diela: „Ešte vám mám mnoho porozprávať, ale teraz by ste to nepochopili. Keď však príde on, Duch Pravdy, vyučí vás vo všetkej Pravde, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť to, čo počuje a zvestuje vám aj budúce veci. On ma oslávi, lebo príjme z môjho a to vám zvestuje.“ A keďže Svetlo plní svoje záväzky, Duch Pravdy naozaj prišiel a priniesol ľuďom úplnú Pravdu. Pravdu o tom, ako funguje stvorenie, akými sa ľudia majú stať a čo musia urobiť, aby boli schopní vybudovať pozemskú ríšu pokoja a mieru. Ale ľudia sa po stáročia vôbec nezmenili. Opäť očakávali, že Duch Pravdy urobí všetko za nich a spomínaná, nová ríša, sa objaví zrazu, sama od seba, akoby šibnutím čarovného prútika, bez ich vlastného pričinenia. Takéto niečo však nie je v Zákonitom dianí stvorenia vôbec možné. Bez práce predsa nemôžu byť koláče! Mnohí, dokonca s tých najbližších, sa práve preto, že od nich, podľa ich vlastných názorov, bolo požadované až príliš veľa, nenávistne a zlovoľne obrátili voči Duchovi Pravdy. Ľudia nechceli plniť požiadavky zo Svetla, nechceli sa sami namáhať a tohto Posla z Výšin nakoniec svojim spôsobom opäť zavraždili. Za tento čin však na svet dopadla nesmierne ťažká karma. Prejavila sa v podobe doposiaľ v dejinách ľudstva nevídanej, svetovej vojny, priam apokalyptických rozmerov. I Duch Pravdy pred svojou smrťou videl, že pre neporozumenie, nespoluprácu a nenávisť ľudí nebude môcť dovŕšiť svoje poslanie a preto bolo jeho ústami vyslovené úplne posledné, veľké zasľúbenie. Nie, tento krát už nemá prísť nijaký Vyslanec z tých najväčších Výšin. Tento krát musia všetko dokázať ľudia sami. Vodcovskú úlohu v tomto úsilí má mať jeden z malých slovanských národov v srdci Európy, ktorý sa musí svojimi vlastnými silami pokúsiť o vybudovanie zasľúbenej ríše pokoja a mieru na našej zemi. Ide o národ, ktorý má na to všetky predpoklady. Ako duchovné, tak i materiálne. A z duchovného jadra spomínaného národa už zaznelo volanie k činu, pretože čas dozrel! Avšak tento hlas zatiaľ začuli iba jednotlivci, ktorí už začínajú podnikať prvé kroky, smerujúce k splneniu veľkého zasľúbenia. Nepoznajúc voľný čas a neraz doslova na hranici ľudských možností kráčajú k veľkému cieľu, vnútorne sú hlboko uvedomujúc nesmiernu vážnosť doby a nemožnosť ďalšieho zlyhania. Národ ako celok, čiže stovky, ba tisíce vnútorne mimoriadne uschopnených ľudí, však tvrdo spí smrteľným spánkom ducha. Kiež by čo najskôr začul ono naliehavé volanie! Kiež by čo najskôr precitol a pristúpil k činu! Kiež by bezvýhradne splnil všetko, čo splniť má a musí, lebo inej možnosti už niet! Dokonca i celý vesmír i všetky žiarenia hviezd sú mu v súčasnej dobe v tomto smere priam mimoriadne nápomocnými. Ako je len možné, že to všetko nevidí a nepočuje? Splnenie tohto národa je však poslednou možnosťou pre celé ľudstvo. Nikto by si preto nemal ani len pripustiť myšlienku, že by snáď opäť mohlo dôjsť k zlyhaniu tak, ako v predchádzajúcich dvoch prípadoch. Práve naopak, každý z nás by mal napnúť všetky svoje sily a pričiniť sa, aby Svetlo na našej zemi konečne zvíťazilo. Lebo za nesplnením pre toto ľudstvo, ako celok, už takmer ničoho niet! Nesplnenie by bolo iba začiatkom desivej karmy, spočívajúcej v gigantickom globálnom zničení civilizácie na planéte zem, ktoré je opísané v Apokalypse. S láskou a milosrdenstvom Stvoriteľa sa totiž nemožno donekonečna beztrestne zahrávať. Nech teda každý z nás osobne urobí všetko preto, aby k niečomu podobnému nemuselo nikdy dôjsť. Je najvyšší čas! M. Š. Člen redakčnej rady nového časopisu „Prebúdzajúce sa Slovensko“, už všetkým čitateľom dostupného v stánkoch Mediaprint Kapa. http://www.pre-slovensko.sk

Vydáno:   27. 12. 2007 [14:52]

Přečetlo:  1998 čtenářů
Autor (vložil): m.s.Komentáře k příspěvku...
Předmět:
Datum:
Jméno:
¤ Re-Marpefi
14. 11. 2012 [1:24]
kenobi
¤ kenobi
15. 03. 2010 [22:24]
Marpefi
¤ bůh
15. 03. 2010 [14:44]
kenobi
¤ voják
5. 03. 2010 [21:41]
Marpefi
¤ ověření
30. 10. 2009 [0:54]
Marpefi
¤ kenobi
23. 10. 2009 [9:13]
Kirtap
¤ kirtab
20. 10. 2009 [2:29]
kenobi
¤ kirtap
20. 10. 2009 [1:43]
kenobi
¤ kenobi
19. 10. 2009 [18:33]
Kirtap
¤ kenobi
19. 10. 2009 [18:19]
Kirtap
¤ re - kirtap
18. 10. 2009 [23:18]
kenobi
¤ Ježiš je, bol a bude
16. 10. 2009 [15:58]
Kirtap
¤ Azirin
21. 03. 2008 [14:19]
orime
¤ Trochu
30. 12. 2007 [10:57]
Azirin