Články

- Zaniklé civilizace -

Gigantická síla Namoru
Starodávne kresby, ale aj nástenné maľby neraz zobrazujú vládcov a kráľov s rôznymi insígniami moci a záhadnými predmetmi či talizmanmi. Význam niektorých je viac-menej jasný, význam iných môžeme tušiť, ale funkcia niektorých z nich nám celkom uniká. Spomeňme si len na zvláštne valce v rukách faraónov, pomocou ktorých ,,komunikovali s bohmi", či na tzv. Nílsky kríž a mnohé iné. Jednou z najväčších záhad v tomto smere je tzv. Talizman moci, ktorý slúžil viacerým ruským vládcom.

Šrí Ramana Athariši, žijúci v Tibete, tvrdí, že za svoju vojenskú prevahu v Európe a rešpekt celého sveta vďačil bývalý Sovietsky zväz najmä Talizmanu moci...

Namor, lebo oň ide, poznali ľudia už v pradávnych časoch. Zmienky o ňom pochádzajú už zo Sumerskej ríše (čiže z obdobia 4. a 3. tisícročia p. n. l.). Je však pravdepodobné, že ho vytvorili ešte oveľa skôr. Najstaršie odkazy hovoria o Atlantíde, ktorá zanikla pravdepodobne pred asi 10 -- 11 tisíc rokmi. Informácie o tejto veľkej civilizácii, ktorá zmizla zo zemského povrchu, možno nájsť v mnohých kultúrach.

Pôvod a históriu Namoru je ťažké vystopovať. Podľa Šrí Ramanu Atharišiho sa dostal do Kláštora Jestvovaní, odkiaľ ho v 16. storočí ukradol Michal Fjodorovič -- zakladateľ dynastie Romanovcov.

Moc a vláda sú pre ľudí silným lákadlom, pre ne sú ochotní rôznych zločinov. Nasledujúce roky na cárskom dvore dochádzalo k bojom a Namor prechádzal z rúk do rúk. Nakoniec ho získal Grigorij Rasputin. Historici sa už desaťročia pozastavujú nad tým, ako tento primitívny klamár, pijan a zhýralec, mohol ovládnuť cára a jeho rodinu s celým dvorom. Možnože odpoveďou je tajomný Namor. Je pravdepodobné, že prostredníctvom energie vyžarovanej Talizmanom moci si Rasputin získal a podriadil cára aj s rodinou, dvornú plutokraciu, najvyšších štátnych úradníkov. ,,Šialený mních" však nedocenil silu skrytú v Namore. Odovzdal ho za niekoľko falošných politických prísľubov a zakrátko ho zavraždili.

Počas revolúcie Talizman moci vídavali v pracovni Vladimíra Iľjiča Lenina, odkiaľ niekoľko dní pred jeho smrťou záhadne zmizol. Ocitol sa u Jozefa Visarionoviča Stalina, ktorý sa s ním nikdy nerozlúčil a dokázal účinne využiť jeho moc na svoje zločinecké ciele.

Nástupca Stalina Nikita Chruščov neveril v mágiu ani v tajomné energie, ale na príhovor poradcov astrológov (sovietski vodcovia, hoci by to nikomu ani nenapadlo, mali svojich astrológov) si ho dával na krk pod košeľu pred vrcholovými stretnutiami, aby ľahšie ovplyvnil spolubesedujúcich. Brával si ho so sebou, aby mal pokoj, ale tak ako Rasputin ho nikdy nedocenil a nevenoval mu náležitú pozornosť.

Ďalším majiteľom Namoru sa stal Leonid Brežnev, ktorý silu talizmanu nielenže ocenil, ale absolútne mu veril. Ako dnes tvrdia vtedajší kremeľskí hodnostári: ,,...prikázal, aby mu ho zašili pod kožu. Preto, aj keď už stál nad hrobom a intelektom pripomínal vykopanú zeleninu, už svojou prítomnosťou vzbudzoval v okolí strach a nútil nás k poslušnosti."

Ako Namor vyzerá a z čoho je vyrobený? Ako pôsobí? Keď talizman vybrali z Brežnevovho tela, dali ho do tajných laboratórií KGB a podrobili dôkladnému skúmaniu.

Ide o miniatúru maskaróna (dekoračný motív v podobe ľudskej tváre, masky) s rozmermi 20 na 27 milimetrov, ktorá je vyrobená zo zliatiny zlata, platiny, irídia a rénia. Odborníci spočiatku nezistili, že čosi vyžaruje, nejakú energiu, hoci jeho čistota a štruktúra ukazujú na to, že ho získali v podmienkach bezváhového stavu, čiže mimo gravitačného poľa našej planéty.

Až séria pokusov s využitím kirľjanovskej fotografie (zachytáva svetlo emitované pri procese ionizácie vzduchu okolo tela človeka) priniesla senzačné odhalenie. Ukázalo sa, že biopole človeka, ktorý má pri sebe Talizman moci, sa najmä okolo hlavy rozširuje ako obrovský napumpovaný balón, až do vzdialensoti 15 -- 17 metrov, pričom sa neuveriteľne rozžiari a zrýchľuje svoje vibrácie!

Všetky pokusy o vedecké vysvetlenie tohto neobyčajného javu k ničomu neviedli, pravdepodobne následkom obmedzení súčasného poznania.

Podrobnejšie skúmanie Namoru však prekazila jeho ďalšia krádež. Šrí Ramana Athariši hovorí: ,,Celkom iste sa naďalej nachádza v Rusku a na vrcholkoch moci trvá boj o jeho získanie. Treba si uvedomiť, že v ňom drieme gigantická sila. Jej nesprávne využitie môže spôsobiť svetu veľa zla."

Autor: Axis

Vydáno:   03. 07. 2007

Přečetlo:  2928 čtenářůKomentáře k článku...
Zatím žádné komentáře..
Nejste přihlášen(a)