Články

- Kurzy, Akce, Semináře -

Cesta duše - MUDr. Pavel Nývlt
    Zajímalo vás někdy, co se děje s duší po smrti? Většina z vás je obeznámena s reinkarnací, minulými životy, hledáním spřízněných duší a podobnými tématy.

    Připravil jsem pro vás dvouhodinovou přednášku s následnou besedou o vývoji lidské duše. Vyšel jsem z prací pana doktora Michaela Newtona a pana Roberta Schwartze. Rád se s vámi podělím o svoje osobní zkušenosti.

    Velmi stručně: v okamžiku úmrtí opouští duše tělo. Chvíli se pozdrží, sleduje pozůstalé, aby poté byla tažena ke světlu, či světelným tunelem. Na jeho konci se setká obyčeně se svým strážcem=průvodcem, Též ji přijdou přivitat její nejbližší. Potom následuje různě dlouhé období odpočinku, rekreace a nabytí sil. Následně se duše zúčastní analýzy svého proběhlého života. Za přítomnosti svého průvodce je v přítomnosti moudré rady starších vedena k hledání lepších řešení. Po tomto rozboru se duše vrací do své původní substance obohacena o zážitky ze svého minulého života i bohatší o nalezená lepší řešení. Ze své zárodečné substance si vyčlení část, která zformuje novou duší. Tato duše vstupuje do tříd, seminařů a volitelných předmětů, které ji ulehčí a pomohou zvládnout určité úkoly, nebo témata, kterými se zabývá. Při projevení přání znovu se inkarnovat je duši nabídnuto několik scénařů. Může si prohlédnout klíčové momenty svého přištího vtěleného života a svobodně se rozhodnout, který si zvolí.

    Po výběru konkrétního života jde duše uzavřít dohodu s ostatními dušemi, které ji budou hrát různé role. Když je vše dohodnuto duše se vtělí v embyo typicky kolem 3.měsíce těhotenství. Potřebuje uřitý čas, aby si vytvořila harmonický vztah s vědomím těla. Vyspělejší duše se dokáží vtělit později, někdy až v 9. měsíci těhotenstvi. Při porodu je potom zastřena velká část vědomí duše a ponecháno pouze tolik vědomí, nutného ke zvládnuti nadcházejících úkolů.

    Veškeré tyto děje byly opakovaně popsány různými autory. Za nejstarší je považován Ka..autor slavné egyptské Knihy Mrtvých. Tibetská Kniha Mrtvých pojednává velmi podrobně o tzv. Bardo..to jsou jednotlivé stupně...zastávky při cestě duše mimo inkarnaci.

    Vyspělé civilizace vždy věnovaly velkou pozornost péči o duši. Pokládejme se za štastné, kterým bylo umožněno nahlédnout a pochopit tyto děje. Věděli jste, že začátkem 20.stoleti věřilo v reinkarnací pouze kolem 5% americké populace? Na konci 20.století na reinkarnací věřilo již 60% americké populace. A jak je to zde v zemi České? Domnívám se, že díky pohnutější historii, temným, mnoha set letých stínů, od roku 1620 do současnosti, je na pozadí temnot velmi zřetelně vidět jasné světlo mnoha osvícených duší, které se zde v současnu inkarnovali.

    Více se dozvíte na přednášce, která se koná v rámci festivalu MILUJ SVŮJ ŽIVOT v Praze 25.-27.10.2014. Podrobný program najdete na www.ezotera.cz/ano

Vydáno:   12. 10. 2014

Přečetlo:  1105 čtenářů
Zdroj:

Autor (vložil): agentura ANO( Sekce Kurzy, akce, semináře není zahrnutá do diskuzí, má strukturu pouze informační )