Články

Zamyšlení

Motta o životě - (komentáře)

Jarda
Taky přidám jeden citát
18. 06. 2011 8:25

„?Je vyšší jednání nebo myšlení? Dosud jsi mi neřekl, co je vlastně tvým cílem? Chceš se stát Napoleonem? Či náčelníkem banditů? Či myslitelem? Umělcem? Objevitelem?“
„Vesměs povrchní pojmy, vytvořené obmezenými ješitnými ctižádostivci. Nechci se stát: jsem! a ne něčím, ale vším. Není lidské velikosti, kterou bych neviděl pod sebou a hříčkou svou. Má vůle dělá a bude dělat se vším všecko. Zaškatulkují-li mne jednou mezi briganty nebo filosofy, řeknou-li, že jsem nebyl nic, nebo Bůh, nebo prase, - lidské ubohosti to jen. Jsem ten, který jsem, dělám, co chci, chci bezmezně vše!“ (Ladislav Klíma - Utrpení knížete Sternenhocha)
Grush
Prakticky nikomu není
17. 06. 2011 18:20

dáno zemřít úplně, protože smrt nemůže být dokonalejší než život. Nietzsche.