Informační témata

EVP

Od té doby, co se zrodil Spiritismus ve 2. čtvrtletí 19. století, byli lidé fascinováni myšlenkou kontaktu s mrtvými. Brzké experimenty v tomto oboru na sebe nedaly dlouho čekat a obsahovaly fenomény jako různé seance, kde se komunikovalo přes vybraná média, rovněž pomocí automatického psaní, užívání spiritistické tabulky aj.
Vynálezce Thomas Edison předpověděl, že svět mrtvých bude usilovat o kontakt s naším světem a že naše technika bude schopná zaznamenat v budoucnu tyto jevy (1928). Tato teorie byla potvrzena roku 1959, kdy bylo EVP objeveno švédským mistrem Friedrichem Jurgensonem. Když si přehrával svou živou nahrávku zpěvu ptáků, jasně slyšel v pozadí zastřené, ale inteligentní hlasy, které mu něco sdělovaly. Tento fenomén byl následně objeven německým parapsychologem Hansem Benderem a lotyšským psychologem Konstantinem Raudivem. V roce 1971 byla vydána publikace od Raudiva pojednávající o jeho výzkumech. EVP bylo často označováno jako „Raudivovy hlasy.“
EVP je zkratka pro anglický výraz „Elektronic Voice Phenomena“, což by se dalo přeložit jako Fenomén elektronického hlasu. Týká se hlasů zachycených na různých nahrávacích médiích, které nepatří žádné rozhlasové stanici, ani staré nahrávce. Bývají často útržkovité, náhodně se objevující. Je to způsob posmrtné komunikace s druhým světem.
ITC značí „Instrumental TransCommunication“, což je novější termín, pod kterým se skrývají všechny formy těchto neočekávaných hlasů, fotografií, ale i videa záznamů, které jsou zahrnuty do této technologie, včetně již zmíněné EVP. Komunikace je tedy možná skrz elektronické přístroje, jako jsou videa, televize, kamery, foťáky, počítače (ale i jiným způsobem...).
Mnoho hypotéz se snaží vysvětlit tyto fenomény, jedna z nich se zdá být nejefektivnější v odpovědích a nazývá se „Věčná“. Tato hypotéza se domnívá, že jsme nefyzické bytosti, které jsou schopny existovat ve fyzických aspektech skutečnosti kvůli našemu fyzickému tělu, ale když naše fyzické tělo zemře, naše Já změní úhel pohledu směrem k nefyzické realitě. Ve skutečnosti existujeme před a po našem současném životě. Nejnovější hypotéza podporuje použití EVP a domnívá se, že tyto vzkazy jsou, vskutku, původně nehmotné a že tato hypotéza je v podstatě správná. Je to cílem EVP nalézt způsob zlepšit příjem těchto vzkazů a lépe porozumět původnímu významu.
Nyní je tento fenomén předmětem výzkumu, který má přinést důkazy o komunikaci se zesnulými z druhé strany...

Jak na to?

Zařízení k nahrávání nemusí být nutně drahé, nebo složité k příjmu EVP. Tak jako v mnoha oborech, někteří lidé mají lepší předpoklady pro zachytávání těchto hlasů, než jiní. S notnou dávkou trpělivosti, vytrvalosti a dobrou poslechovou technikou byste měli být schopni nahrát a uslyšet EVP vzkazy.
Nahrané hlasy mohou být velmi tiché a jsou často nesrozumitelné, alespoň na první poslech. Mnoho experimentátorů říká, že museli rozvinout své poslechové schopnosti, tzv. naladit své uši na tyto zvuky, aby je byli schopni rozeznat od rušivých zvuků v pozadí. Hlasy mohou být často rozpoznány jako mužské i ženské, dětské i stařecké. Vzkazy většinou trvají dvě sekundy i méně a obsahují dvě až čtyři slova. Slova mohou být vyřčena velmi rychle a tyto jsou často průkazným jevem EVP.
K základnímu vybavení pro nahrávání patří:

- Magnetofon k nahrávání: EVP lze nahrávat na všechny typy médií. Ať už zvolíte již zmíněný magnetofon, CD, DVD, nebo pevný disk počítače. Podmínkou je mikrofon, ať už zabudovaný, nebo externí (podle zkušeností je lepší druhá možnost). Pohodlnější je užití magnetofonu s mechanickou kontrolou stopy a počítadlem, který nám umožní snáze přehrávat opakovanou stopu. Nejlepší je propojení s PC, kde můžete pomocí různých programů odfiltrovat rušivé zvuky a jinak upravovat.

- Pásek, na který budete nahrávat. Vyberte nějaký s vyšší citlivostí, raději s delším záznamem.

- Sluchátka: Jelikož nahrané zvuky jsou často slabé, mnoho z nich můžete přeslechnout, jestliže nepoužíváte sluchátka. Nejvhodnější jsou tzv. klapky na uši, které přikryjou celé ucho.

- Video kamera, nebo web kamera je už pro náročnější badatelé a není pro začátek nutná. S kamerou je možno zachytit obrysy postav, tváře, nebo jiné výjevy a z těch pak udělat fotografie.

Trocha evokace

Nahrávat můžete v kteroukoliv dobu denní, či noční. V začátku je dobré nahrávat v pravidelný čas a na určeném místě. Touto pravidelností se tyto bytosti na druhé straně učí, kdy budete nahrávat. Po prvním úspěšném spojení mezi vámi a těmi druhými budete už schopni přijmout EVP v kteroukoli dobu a na kterémkoli místě.
Pokuste se najít místo, které je tiché a nikým nerušené. Zvuky v pozadí (které přicházejí zvenku) jsou normální, ale je důležité, že jste mimo ně a měli byste být schopni rozeznat na nahrávce, které jsou přírodní a které patří EVP. Zpočátku nahrávejte krátké pasáže (pouze tři až pět minut) tak, abyste měli dostatek času si poslechnout pásek velmi pozorně.
Projevte se během EVP sezení. Mnoho experimentátorů začíná s krátkou modlitbou, přivítáním přátel na druhé straně a přáním, aby se zúčastnili experimentu. Můžete připojit také jméno toho, s kým chcete komunikovat. Shledáte, že hlasy budou přicházet častěji, jakmile zapnete nahrávání. Můžete také vznést dotaz a nechte dostatečnou dobu na nahrávání. Jen připomínám, ža tyto dotazy by měly být nahrány s dostatečně velkou mezerou.
Někteří badatelé jdou ještě dál a pozvou na schůzku den předem bytosti, s kterými se chtějí spojit, během modlitby, či meditace. Využívají dobu výhradně po setmění a napomáhají kontaktům všemi možnými způsoby, např. napsáním otázky na bytosti již zmíněný den předem. Tímto je vyzvete, aby si dotaz přečetli a dali vám odpověď.
Při nahrávání vytvořte v pozadí nějaký hluk. Zapněte větrák, rozladěné rádio či tekoucí vodu. Toto vám lépe pomůže analyzovat zvuky, které hledáte. Použijete-li digitální rekordér, nemusíte zajišťovat dodatečný hluk v pozadí.

Upozornění

Jsem si jist, že většina z vás, kteří toto čtete, jste viděli film White Noise ( Hlas smrti ). Příběh je smyšlený, ale podklad pravdivý. Všichni, kteří chtějí experimentovat ve fenoménu EVP by měli zvážit rizika, která z toho plynou. Jsou stejná, jako byste vyvolávali duchy. Pokud vás to přeci jen neodradí, měli byste vědět, že si můžete mnoho vzkazů vyložit špatně a také zachytit ty, které nejsou určeny pro vás. Tak jako zde mezi lidmi, i tam můžete narazit na hlasy zlé a škodolibé...


Načteno: 35571x