Informační témata

ESP

Esp ( extrasensory perception ) - mimosmyslové vnímání - je běžně nazýváno šestým smyslem. Jsou to smyslové informace, které obdrží jedinec mimo našich známých pět smyslů - zrak, sluch, čich, chuť a hmat. Může poskytnout o sobě informace týkající se přítomnosti, minulosti i budoucnosti.

Psychická schopnost / váš skrytý talent

Projevuje se u vás šestý smysl? Zkuste to zjistit podle následujících znamení:

1. Telefon náhle zazvoní a vy víte, kdo to je.
2. Víte, co chce někdo říct ještě před tím, než to řekne.
3. Máte o něčem tušení a to se ukáže být jako správné.
4. Máte náhlé nutkání jít někde nebo udělat něco, a potom uděláte nějakou věc, která se ukáže později být jako správná, kterou jste udělat měl. Cítíte se dobře.
5. Máte náhlé nutkání jít někde nebo udělat něco, a vy to ignorujete a neuděláte to, a ono se ukáže, že jste to udělat měl. Později toho litujete.
6. Porozumíte vnitřním pocitům osoby, které jsou pro ostatní skryté.
7. Míváte pocit přítomnosti někoho nebo něčeho za vámi, která vám pomáhá.
8. Když se něco přihodí ve vašem životě, ať už věc dobrá nebo špatná, a vy náhle pochopíte vyšší účel za tím vším.
9. Někdy slyšíte slabé hlasy varující vás před věcmi, které se přihodí ve vašem životě či životě někoho jiného.

Zenerovy karty

Zenerovy karty vytvořil Dr. Karl Zener ( Duke University ) a J. B. Rhine ( biolog Hardvard ) v roce 1920 a od té doby jsou používány k parapsychologickým experimentům. Ačkoliv je možné využívat mnoho způsobů k experimentům, Zenerovy karty jsou jedny z těch velmi vhodných k vývoji a experimentování s psychickými schopnostmi. Tyto karty obsahují pět jednoduchých symbolů: hvězdu, kruh, čtverec, kříž a vlnky. Karty byly původně nakreslené ručně, později tisknuté strojově a účastníci experimentu se pokoušeli určit následující kartu s použitím svých mimosmyslových schopností. Pět karet z každého symbolu naleznete v balíčku s 25. kartami. Vysílatel zamíchá balíček karet a soustředí se chvíli na každou kartu. Příjmatel zachytí symboly, na které se vysílatel soustředí. Obvykle je vysílatel vizuálně oddělen od příjmatele, nejlépe v jiné místnosti nebo budově.
Při pokusech např. v padesátých letech experimentovalo americké námořnictvo s telepatickým přenosem informací na palubě atomové ponorky. Zde bylo umístěno zařízení na míchání karet (Zenerových) a stroj dvakrát denně několik z nich vyhodil. Dobrovolník se na každou z nich soustředil. Dva tisíce kilometrů od pevniny se námořní důstojník pokoušel na palubě atomové ponorky, stovky metrů pod hladinou oceánu, uhodnout, na který list jeho kolega v Severní Karolíně právě myslí a své tipy si náležitě zaznamenal. Námořník uhodl sedum karet z deseti. Zde vidíme, že vzdálenost, ani překážky nehrají žádnou roli.
Zde uvádím výcvik telepatie pro dvě osoby.

           

Instrukce pro experiment:

Vytiskněte si všechny karty a vystřihněte je. Usaďte se v tiché místnosti mimo vašeho partnera tak, aby na vás neviděl. Vysílatel zamíchá balíček karet a po té ho položí před sebe obrázkem dolů. Vysílatel otočí vrchní kartu balíčku a asi minutu se na ní soustředí. Příjmatel zvolá název symbolu karty, o který si myslí, že jde ( váš první impuls je obvykle správný ). Vysílatel zaznamená vybranou kartu na tabulku či papír a poznamená si symbol karty, kterou označil příjmatel. Následující karta je vybrána stejným způsobem až do vyčerpání celého balíčku. Vysílatel by se měl chovat tiše, aby se mohl partner lépe soustředit. Jednotlivé skóre je vyhodnoceno až na samý závěr po vybrání všech 25. karet. Pět správných pokusů je průměrné skóre (20%), jestliže máte více jak pět, mohlo by se jednat o psychickou schopnost. Naopak, máte-li méně než pět správně uhodnutých, mohlo by to ukazovat na nízkou schopnost ESP. Uhádnete-li devět symbolů z balíčku (36%) na jeden pokus, není to statisticky významné. Avšak máte-li 36% správných zásahů ze sta pokusů, to už statisticky významné je.
  • Budete-li pokus provádět sami, ujistěte se, že všechny karty mají stejný rub bez škrábanců a čar.
  • Praktikování a experimentování s druhými osobami je velmi dobrý nápad, tak jako prohození rolí obou experimentátorů.
  • Doporučuji vám, abyste si vyzkoušeli více testů (takových 100, ne pouze jeden) a až potom vyhodnotili celkové skóre.

Načteno: 30017x