Informační témata

Čarodějnictví

Praktiky čarování a očarování se prováděly již v nejdávnějších dobách. Podle některých to byli Atlantové, kteří zahynuli jenom v důsledcích svých černých, magických činů. Již prví představitelé východního okkultismu, Akkádové a Chaldejci museli dobře znát operace očarování pomocí obrazů a sošek, neboť téměř ve všech svých zaklínacích formulkách varují před „zhotovovatelem obrazů.“ A kdož by neznal z řecké historie thessalské čarodějnice, jež každodenně probodávaly jehlou z vosku uhnětenou hlavu osoby, již chtěly pozvolna usmrcovati? Jak se chránit před temnými silami?

Magické zaklínání na ochranu příbytku před zlem

Magické zaklínání na ochranu příbytku před zlem vám nabízí možnost zbavit se zlé energie nacházející se v domě, která je tam z jakéhokoliv důvodu. Nedej se zmýlit strachem vanoucím ze zaklínadel! Jsou mimořádně účinná a jejich cílem je vypudit ze zdí a stěn tvého domu všechny nečisté síly a vlít mezi ně čistou energii častokráte za pomocí svící. Zaklínadla nemají evokační účinky (nevyvolávají dobré ani zlé duchy), takže se nemáte čeho obávat.

Proti duchům

Jestli-že máte dojem, že se ve vašem příbytku zdržují duchové mrtvých, tento návod je určený k tomu, abyste je odehnali, případně si od nich vyžádali, aby nebyli ve vaší bezprostřední blízkosti. Rozsviťte tedy tři bílé svíce (každá musí být v samostatném svícnu). Pod levý svícen podložte pergamen s napsanou modlitbou (je jen na vás, pro kterou se rozhodnete), pod prostřední svícen barvínek a pod pravý svícen položte malý stříbrný křížek. Když už svíce hoří, sedněte si a ruce položte na stůl, aby vaše dlaně směřovaly nahoru. Začněte hovořit:
Slyšte, duchové, kteří přítomní jste v tomto domu! Naslouchejte mým slovům, jež pronikají do ticha. Cítím, že jste tu, a třebaže se ublížit mi nesnažíte, žádám vás, abyste se nezdržovali v blízkosti mé. Po zádech mi běhá mráz, protože cítím vaši přítomnost. Proto vás prosím v záři těchto svící - nezdržujte se v mé blízkosti. Nechť vás skryjí tajemná zákoutí domu, anebo z něho odejděte. A vy, zbloudilci, vraťte se raději zpět, jestliže poslání tu žádné nemáte. Vraťte se zpět do země stínů, ale vy, kteří tu zůstat musíte, bděte nad mou osobou i nad lidmi, kteří tu přebývají. Uposlechněte moje prosby, které se nesou na křídlech upřímnosti, neboť přivyknout si na vás nemohu. Ó, duchové tmavého a chladného záhrobí, neubližujte mi. V dobrém vás oslovuji, zlé nemám v úmyslu. Proto neubližujte mi ani svévolně, ani na příkaz bezbožníků. Neubližujte mi svou přítomností, která mne tíží a tíseň do mé duše zasévá. Rampouchy strachu ve mně rostou a cinkají ve větru mrazivém, proto dále ode mne. Vyhněte se mi vždy a pokaždé! Pokaždé a stále, vždy a nepřetržitě? I když toto místo souzené vám je, i když jste tu z vůle jiného, neubližujte mi, ani člověku, který práh tohoto domu překročí. A já každý večer za vás tichou modlitbu přednesu. (V plamenu prostřední svíce musíš spálit větvičku barvínku a vyřknout modlitbu, kterou máš napsanou na pergamenu. Potom polib křížek a nezapomeň na slib, který jsi dal duchům).

Čarovné zaklínadlo

Určené rovněž k tomu, aby do domu začala proudit pozitivní energie. Následující text stačí vyslovit 3x kdykoliv po západu slunce.
Klaním se ti, půlnoci tichá, a vzývám sluhy tvoje, by na pomoc mi v dobrém přišli a vypudili zlo z tohoto města, které tu zapustilo kořeny, aby štěstí a lásce nepřálo. Proto musejí přijít síly dobra a duchové laskaví, aby toto místo bylo vyčištěno od sil zákeřných a podlých. Ve jménu hvězd nespočetných vás žádám, i ve jménu měsíce, co nad nespočetnými nocemi bdí, vypleňte zlo tu přebývající, a ochraňte místo toto před ním, aby sem vstoupit nemohlo v žádné podobě, protože síly dobra sem mohou pouze přijít. Taková je vůle moje.

Obrana proti zlu a pro lepší spánek

Dvanáct nových stejných jehel zapíchni do menší brambory tak, aby jejich hroty směřovaly ven a do všech stran. Potom bramboru opatrně provrtej a provleč přes ni konopný motouz. Bramboru s jehlami zavěs do okna nebo nad veřeje, případně nedaleko lůžka, jestliže na tebe temné síly doléhají ve spánku. Kouzlo působí do té doby, než brambora začne hnít, nejméně však 15 dní.

Jak poznáme pravou čarodějku?

Mnoho lidí se chce stát čaroději, ale bohužel mnoho z nich má velmi scestné informace o tom, co čarodějnice skutečně jsou a jak vypadají. Myslíte si, že hrbatá stařena s černou kočkou na zádech mumlá tajemná slova z čarodějné knihy a někoho zaklíná, zatímco voda v kotli se vaří? Omyl, v dnešní době je skoro nepoznáte.
Pravá čarodějka bývá magická, má uhrančivé oči, oblibu v černých šatech, bývá velmi krásná, všímá si věcí, které my ostatní považujeme za samozřejmé (nová pavoučí síť za rohem domu, nové ptačí hnízdo ?), raduje se z bouřky, miluje přírodu, ráda chodí do lesa, kde jsou stromy vysoké a ve volných chvílích pořád něco mumlá (to dělají všechny, ale ta pravá má u toho zapálené svíčky či kadidlo).

Co by měla každá čarodějka dodržovat?

13 bodů úspěšné čarodějky:

1. Znát sama sebe
2. Věřit ve svou dovednost
3. Schopnost učit se novým věcem
4. Používat své schopnosti s rozvahou
5. Mít život v rovnováze
6. Odříkávat slova ve správném pořadí
7. Mít vždy uspořádané myšlenky
8. Vzdávat čest životu
9. Žít v souladu s každým ročním obdobím
10. Umět správně dýchat a vybírat si zdravá jídla
11. Cvičit své tělo
12. Meditovat
13. Vzdávat čest přírodním silám


Načteno: 39453x