Informační témata

O Reiki

REIKI je japonské slovo, kde REI znamená vesmírná, všepronikající a KI energie. Pod pojmem REIKI si můžete představit záření, pomocí něhož se přenáší energie. Na tento kanál se můžete kdykoli napojit a používat tuto energii jak pro vás samotné, tak pro kohokoli jiného. Energie má schopnost pronikat všemi předměty a materiály, prostorem i časem.
Vymyká se veškerým měřitelným postupům a rozumově ji vysvětlit tak snadno nelze. Kolem nás je mnoho energií, některé z nich využíváme a o jiných nevíme. Princip TV taky většina z nás nezná a netrápí se tím. Důležité je, že REIKI je tady pro nás, pro všechny, kteří jí chtějí využívat.
Samotné REIKI nám bylo dáno z jiných částí vesmíru, kdysi zřejmě využívané v Atlantidě, aby pak bylo na dlouhou dobu zapomenuto. V pol. 19. stol. znovu objevil tuto energii Dr. Mikao Usui, když po ni pátral v klášterech Tibetu a nakonec hledané informace obdržel. Vytvořil systém, naučil se používat symboly a na závěr je předal ostatním. Od té doby se šíří toto učení všemi směry (odtud Usui systém - Reiki).
Možnost pracovat s REIKI je dána každému jedinci. Když je člověk otevřený k přírodě, lidem a naslouchá svému srdci, může této energie cíleně využívat. Některá onemocnění mívají původ v zablokované energii v těle, kde je jí buď málo, nebo příliš hodně. Pomocí REIKI ( přikládáním rukou ) dochází k vyrovnání energie a následnému procesu, který nám pomáhá porazit nemoc jak v rovině příčiny, tak důsledku. S REIKI neléčíme konkrétní nemoc ani nestanovujeme diagnózu, ale nastolíme přirozený stav energie v těle, tedy rovnováhu.
Schopnosti k používání Reiki jsou získávány zasvěcením Mistrem Reiki. Zasvěcený žák se stává kanálem REIKI a může pomocí rukou tuto energii vyrovnávat a harmonizovat tam, kde je potřeba ( u lidí, zvířat, věcí, různým situacím... ). Každý žák je zasvěcen do symbolů, které se naučí a používá v potřebné oblasti, některé procházející branou času i prostoru. Vyučovaný systém se může dělit do 3-4 stupňů podle daného učitele.
Samotné použití je velmi snadné a zároveň široké. Systém REIKI se vyvíjí s dobou, proto buďme otevření k novým věcem a nelpěme tvrdošíjně na starých pravidlech, které jistě kdysi fungovaly, ale dnes vyžadují změnu. Nezapomeňme, že každá cesta je ta správná, pokud si ji vybereme sami a naše srdce nám to potvrdí.
( REIKI je jen jedna z mnoha cest, po které se můžeme vydat, chceme-li dosáhnout vyrovnaného stavu naší duše a těla... )

Načteno: 35899x