Informační témata

Ufo

Zprávy o zjevení fenoménu UFO jsou známy snad od doby, kdy člověk poprvé vzhlédl k obloze. Mnoho z nich je uměle vykonstruovaných, jiné si můžeme splést s přírodními jevy nebo pozemskými objekty, ale řada z nich zůstala neobjasněná a zařazena do tzv. „Unidentified Flying Objects“, což znamená „neidentifikovatelné létající objekty“. Čísla hvoří jasně. Okolo 380 000 lidí ročně tvrdí, že se setkali s UFO. Dejme tomu, že 95% jsou podvody nebo jiné fenomény a zbývajících 5% (asi 19.000) zůstává nevysvětlených. Je samozřejmě těžké od sebe rozlišit skutečnost od fikce, no my budeme vycházet ze zpráv přímých pozorovatelů.
Lze si vůbec představit, že bychom nebyli jedinými bytostmi podobnými člověku ve vesmíru? Lidé mají tendenci myslet si „ - co nevidím, neexistuje“. „Jen naše Země je obydlena lidmi!“, hlásají někteří, snad jen proto, že si v žádném veřejném muzeu nemůžeme prohlédnout preparovaného homonukla z cizí planety.

Pozorování UFO

První vážná zpráva o existenci UFO je spojována s „Roswell-incidentem“ z roku 1947. Říká se, že cizí kosmická loď havarovala blízko Roswellu v Novém Mexiku. Od té doby tam byl zaznamenán stále zvyšující se počet pozorování UFO, ať už civilisty, nebo vojáky.
Některé zdroje tvrdí, že mimozemšťané navštívili naší Zemi už před přinejmenším dvěma až čtyřmi tisíci lety (Däniken), v souvislosti s duchovní podstatou naší planety (Budhisté a další skupiny věřících). Jiní zastávají teorii, že nepřehlédnutelné indície létajících objektů jsou obsaženy nejen v Bibli, ale také například v Sanskritských textech.

Tvary kosmických lodí

Svědci popisují tři základní tvary kosmických lodí:

- klasický diskový tvar (což většina lidí spojuje s UFO)
- doutníkový tvar (což je běžné, ale méně, než diskový)
- trojúhelníkový tvar (objevuje se ve zprávách jen zřídka)

Některé jsou obklopeny světlem, jiné mají nelesklý povrch. Je pro ně běžná jedna věc: popírají nám známé fyzikální zákony, mají úžasnou schopnost akcelerace, změny směru a snad proto je obtížné je vyfotografovat či zaznamenat na kameru.

Druhy kontaktů

Rozlišujeme pět druhů setkání. První čtyři jsou pozitivní, pátý negativní a s tím související únosy.
  • První druh je kontakt na blízkou vzdálenost (do 150 metrů), ale bez zanechání viditelných stop na zemi nebo jiných důkazů a nemůžeme vidět posádku.
  • Druhý stupeň platí pro možnost dotyku s rozpoznanými stopami, jako mechanické dopady, spálená tráva a radiací zasažená okolní vegetace, zvířata a lidé.
  • Blízká setkání třetího druhu jsou podobná druhému, které byly viděny, avšak s možností přímého kontaktu s mimozemšťany. Další dva druhy byly přidány později.
  • Čtvrtý stupeň se týká hlavně přímých kontaktů. V tomto případě, návštěvníci se ukazují za účelem kontaktování jednotlivce.
  • Pátý stupeň popisuje nalezení důkazů zmrzačených lidí nebo zvířat, také nebezpečných kontaktů se smrtícím koncem.
Únosy lidí jsou také známy, pravděpodobně známější než blízká setkání. To je důvod, proč pociťuje mnoho lidí strach z možnosti být unesen do vesmírné lodě a tam být podroben experimentování a po té si vůbec nic nepamatovat, snad jen náhodou, při uvedení do hypnotického stavu se na tyto události rozpomenout. Není možné určit, zda toto jednání má podtext nepřátelský, nebo čistě vědecký.
Jak ale vypadají? Snad jako z filmu „Vetřelec“ se Sigourney Weaver? Nebo jako malí, zelení mužíčci s velkýma očima? Mohli by vypadat úplně stejně jako lidé?
Soudě podle zpráv a popisu zhypnotizovaných osob, můžeme rozlišit tyto základní druhy životních forem:

Tři životní formy bytostí

1. Tento je pravděpodobně nejčastěji popisovaný druh mimozemšťanů, zvaný také „Šediváci“. Všichni to známe z filmů: malí (asi 1,20m) s šedou kůží, velkou hlavou, ve které jsou dvě štěrbiny pro nos a malá ústa, která se během hovoru nepohybují a velkýma, mandlovýma očima. Lidé popisují, že během kontaktu s takovou bytostí slyší hlas přímo ve své hlavě, což odpovídá telepatické komunikaci. Popisují je jako bytosti bez emocí, nereagující na bolest unesených lidí. Další varianta „Šediváků“ jsou velcí, kteří se zabývají psychikou obětí, jsou pozorní k jejich bolestem a snaží se je redukovat. Není vyjímkou, že únosci varují kontaktované lidi před nebezpečím a nadcházejícími katastrofami. Lidé z toho mají velmi silný dojem, což je častou příčinou změny jejich životního stylu (mnoho z nich se stanou vegetariány!).
2. Druhý typ je popisován až nápadně podobný s charakteristickými rysy plazů. Mohli bychom je rozdělit na tři podtypy:
- Bytosti asi 1,50 až 2,70 metrů s robustní stavbou těla. Oči vypadají jako od ještěrky, jejich končetiny mají pouze po čtyřech prstech. Jejich kůže je šupinatá jako u plazů, barvy od zelené až po šedou. Někteří mají ocas různé délky.

- Bytosti velké mezi 2,10 až 3,60 metrů s podobným vzhledem jako u předcházejícího, zvaní „Draci“, ovšem s jedním hlavním rozdílem: podle popisu svědků mají křídla jako prehistoričtí pterosauři. Často jsou viděni s něčím, co připomíná kapuci, což by mohla být složená křídla. Mnoho těchto setkání dochází při neštěstí (nebo při rychlé jízdě autem). Je to symbol stvoření a je také nazýván jako „Moth Man“ (můří muž). Skvělý film natočený podle skutečné události popisující právě tyto bytosti se jmenuje „The Mothman Prophecies“ ( Proroctví z temnot ).

- Poslední skupina se zdá být hybridní, něco mezi oběma předcházejícími. Úmysly bytostí této skupiny nejsou čisté a není možné určit jejich pozici v pomyslném žebříčku vetřelců. Pro některé kontaktéry se nezdají být z masa a krve, ale jako duchové, nebo spirituální bytosti.

3. Tento druh je nejstarším typem formy. Proč? Protože vypadají trochu jako my! Těší se dobré pověsti a tyto kontakty jsou popisovány jako skandinávské (podle vizáže: velcí, blond nebo do červena zabarvené vlasy, modré oči). Zdají se být jako vysoce vyvinuté spirituální bytosti, snažící se nám pomoci. Ukazují nám mnoho znepokojivých zpráv o naší planetě a pokoušejí se nás zachránit před samozničením.

Přátelé, nebo nepřátelé?

Tato otázka visí stále nad námi. Mnoho lidí soudí o mimozemšťanech podle filmu jako byl „Vetřelec“ nebo „Den nezávislosti“ ve spojení s mimozemskými formami života, tedy že jsou zlí a bestiální a že jejich účel návštěvy je vyhubení lidstva. Mohu oponovat třeba tímto:
  • každé setkání ukazuje velkou, technologickou převahu ve srovnání s naší, tedy nejspíš jsou stovky, nebo tisíce let ve vývoji před námi. Kdyby nás vetřelci chtěli napadnout, už dávno by to udělali, snad ve středověku nebo ještě dříve (to bychom kladli nejmenší odpor).
  • jejich evoluce je tak vyvinutá, že by dávno použili svých telepatických schopností, aby mohli snáze manipulovat s naší myslí.
  • kontakty se nezdají být se zjevným úmyslem poškodit člověka, např. experimenty v lodi (čipy pod kůží), různá vyšetření apod. Ovšem některé jsou popisována jako bolestivá, nebo ponižující.
Pokud shrneme všechny tyto body, existence mimozemských bytostí je velmi pravděpodobná. Ufo fenomén se stal součástí naší společnosti hlavně posledních šedesát let, ale mnoho lidí stále odmítá akceptovat možnost jiných životních forem ve vesmíru. Stále rostoucí počet zájemců o UFO věří, že nejsme v ohromné galaxii sami.

Načteno: 40425x