Informační témata

Sny

Každý z nás má nejrůznější sny, přání a tužby, po kterých touží je uskutečnit. Již Freud ve svých výkladech snů tvrdil: „Sny jsou královskou cestou do nevědomí.“ Sníme všichni bez ohledu na věk, vzdělání, pohlaví a nezáleží, jsme-li lidé nebo zvířata. Ovládněte své sny, své touhy, vytvořte si svůj zcela reálný svět a užívejte si ho v plné své kráse. Jde o to, abyste si ve snu uvědomili, že sníte a dokázali toho náležitě využít. Tibetští mniši již v osmém století považovali za otázku své cti udržet své vědomí bdělé i v nejhlubším spánku. Jen málo lidí však dnes ví, jak je možné řídit vědomé snění a jaké v sobě skrývají možnosti.

Lucidní sny

Sny, které se nám zdají na naše přání, jsou lucidní. U všech těchto snů máme možnost je ovlivňovat, řídit a aktivně do nich zasahovat. Zažijeme u toho pocit nepopsané svobody, pocit, že dokážeme téměř vše, prostě supperrealitu. Nejsou to ovšem jen výlety, ale v těchto snech můžeme najít pomoc v řešení našich problémů a potíží, zlepšit své postavení ve společnosti, rychleji a efektivněji se učit. Také jsou časté případy schopnosti prekognice (předpovídání budoucích událostí), nebo schopnost opouštět své vlastní tělo a v astrálním těle cestovat v jiném časoprostoru.
Důležitá věc pro každého oneironauta (oneiros = sen, nautus = plavec) je schopnost rozlišit ve snu realitu od snění. Doporučujeme zavést si deník snů, zapisovat každý sen, na který si vzpomeneme, a to ihned po probuzení, ještě když jsme v posteli. Při analýze takového deníku bychom měli nalézt jisté anomálie, často se opakující, a ty by měly být naším signálem ve snu, že to, co zažíváme, je dílem naší představivosti.
Začněte již teď a improvizujte. Snad každý z nás měl sen o létání, kterému jsme se jistě během snění nedivili. Jsme-li bdělí, situace je jiná a my levitovat neumíme. Toho zjištění lze využít následujícím cvičením:
 • Několikrát během dne se zastavte na klidném místě, zavřete oči, nohy dejte k sobě a zkuste se silou myšlenky vznést a letět. Vždy k tomu přistupujte tak, jakoby jste se vznést měli a silně zapojte svou představivost. Jestli se vám nepodaří se odlepit od země, uvědomte si, že bdíte. Využijme zjištění, že se nám často zdá o věcech, s kterými se zabýváme během dne. Až se nám bude o tom zdát (po několika dnech, či týdnech) a my skutečně vzlétneme, uvědomíte si, že sníte a můžete si zaletět, kam jen chcete, třeba do vesmíru k planetám. Způsobů uvědomění si snění je celá řada.
 • Uvedu zde několik dalších:

 • Během dne zaujměte pozici nevěřícího Tomáše a ptejte se sami sebe: „Sním, či bdím, je to sen, či realita?“ Rozhlédněte se kolem sebe a vyhodnoťte situaci.
 • Napište si na svou dlaň velké písmeno V (jako vědomí), které bude našim kontrolním znakem, na který se budeme v průběhu dne několikrát koncentrovat a klást si otázku, zdali to, co prožíváme je jen sen, či realita. V případě snění budeme připraveni uvědomit si snovou realitu pohledem na své dlaně.
 • Zahrajte si na kouzelníka a čaroděje, třeba na Harryho Potra. Kdykoli se budete nalézat v nějakém příjemném prostředí, snažte se silou vůle změnit určitý element reality. Mávněte kouzelnou hůlkou a přeměňte váš pracovní stůl v nějaké zvíře, stromy venku třeba ve vysoké domy, sahající až do nebe, sklenici kávy v mohutnou horu, nebo přiřaďte zvuku bublající vody krásnou melodii. Čím odvážnější a nemožnější bude vaše myšlenka, tím skvělejší bude váš pocit, když se vám to později ve snu podaří.
Nezapomeňte také soustředit svou mysl před usnutím v posteli a připomenout si vámi vybraný test a přesvědčení, že až budete snít, uvědomte si to. Toto si v mysli zopakujte několikrát.
Často se stává, že jsme během lucidního snění tak nadšeni, že se probudíme v okamžiku, kdy se radujeme ze svého úspěchu. Jak tomu zabránit popisuje Steven La Berg, který doporučuje ve snu si vytvořit jakousi piruetu. Po několika otočkách v piruetě se budeme nalézat ve stabilním snovém snu, který se stane naší další realitou. Jiní doporučují dotýkat se dlaněmi své tváře, dívat se upřeně do nich, zavírat oči, nebo jen zůstat v klidu, což může být skutečně těžké, neboť zážitek je velmi vzrušující.

O. B. E.

Zkratka OBE, také OOBE (Out of Body Experience) znamená zážitky mimo tělo, nebo přenesené vědomí mimo tělo. Probíhá na stejné bázi jako lucidní snění, tedy v astrálním světě a záleží na výkladu a pochopení aktéra a samozřejmě na prožitku samotném. Někteří hovoří, že lucidní snění je jenom předstupeň OBE. Ať tak, či tak, z fyzického těla je možné na určitou, relativně dlouhou dobu uvolnit vědomí, tzv. astrální tělo, což je kopie naší tělesné schránky, tvořené z velmi jemné hmoty. Takovéto tělo má schopnost procházet zdmi, také jinými lidmi, necítí bolest a může se libovolně přenášet na vzdálená místa, kde nehraje žádnou roli prostor ani čas. Tělo hmotné je s astrálním spojeno tenkou, stříbrnou šňůrou, schopnou vás kdykoli, když je potřeba, stáhnout zpět. Způsobů, jak toho dosáhnout je opět více, zde alespoň v bodech.
 • Před cvičením se vyvarujte těžkých jídel a alkoholu.
 • Vyberte si tmavší, teplou, nikým nerušenou místnost.
 • Lehněte si na záda hlavou k severu, uvolněte si stísněný oděv a zavřete oči.
 • Pusťte si nějakou relaxační hudbu, ale nechcete-li, nemusíte.
 • Uvolněte postupně celé vaše tělo od hlavy až po paty, pečlivě každou část. (proces uvolnění byste měli znát)
 • Zkuste některou techniku, níže popsanou.
 • Vaše astrální tělo se začne pohybovat směrem vzhůru a vy se vznášíte.
Techniky:

 • Soustřeďte se na bod vzdálený asi 30. cm od vašeho těla, přeneste tam své vědomí a vytvořte imaginární čáru rovnoběžnou s vaším tělem.
 • Představte si, že vaše tělo vibruje pomalu a astrální rychleji.
 • Slyšte bzučivý zvuk ve vaší hlavě, postupně sílící.
 • Představte si, že padáte hlavou dolů do studny a vidíte přibližující se zem.
 • Podrobně si představte kopii vašeho těla asi 30. cm nad vámi se všemi možnými detaily a po té přeneste do něho vědomí.

Načteno: 29103x