Články

- Zaniklé civilizace -

Bohyně ISIS
Jméno této bohyně (egyptsky Eset) pravděpodobně znamená „křeslo“, „trůn“ a je identické se znakem, který nosí na hlavě. Byla uctívána také jako „kouzelnice“, která syna Hora - a spolu s ním i pozemské děti - chrání před hady, dravou zvěří a jinými nebezpečími.

V astrálních výkladech je Sirius (egyptsky Sopdet) pojímán jako Eset (Isis). V Nové říši byla Eset těsně spjata s Hathorou, jejíž vnější znaky (kravské rohy a sluneční kotouč) převzala. Pro staré Egypťany byla bohyně „okem Reovým“, Plútarchos ji chápal jako měsíční božstvo. V helénistické době byla Eset ochránkyní námořních plavců a získala jako další atribut kormidlo.

Nejslavnější egyptská bohyně je pokládána za dárkyni a ochránkyni života. Věrná a oddaná Isis je posilována vroucí láskou ke svému manželovi Osirisovi. Pověstný je jejich upřímný vztah k synu Horovi, se kterým bývá často znázorňována - bohyně Isis drží na klíně malého Hora, zde lze hledat předobraz křesťanské Madony.

Isis je personifikací oddané matky, věrnosti a ženské lásky. Isis naplňuje substanci vyššími emocemi, extází a intuicí, která společně s nahromaděnou láskou a pravdou umožnila zplození Hóra, permanentního a nesmrtelného vědomí. Isis je síla, která vede člověka směrem ke spiritualitě prostřednictvím mnoha reinkarnací.

Člověk postupně opouští svoji původní animalitu a stává se respektující, flexibilní a moudrou bytostí, která zažívá stav permanentního vědomí symbolizovaného Hórem, jejím nesmrtelným synem. Isis je základnou tohoto trvalého vědomí. Ve vnitřním světě každého člověka vyvolává vyšší emoce a zvyšuje jeho vibrační frekvenci. Isis propůjčuje vědomí vyšší dimenze a díky této inspiraci vznikají myšlenky, které se projevují v umění. Isis nás nutí hledat a rozpoznat Boha. Ukazuje nám duchovní cestu a každému člověku umožňuje, aby ve svém nitru cítil obdiv k Bohu, jenž ho dovede až k extázi.

http://www.okemboha.mysteria.cz
http://lide.uhk.cz/fim/student/kvardda1/egyptsky.html

Vydáno:   02. 08. 2007

Přečetlo:  3447 čtenářů
Zdroj:

Autor (vložil): AdministrátorKomentáře k článku...
Zatím žádné komentáře..
Nejste přihlášen(a)