Články

- Záhady a tajemno -

Oregonský vír (2)
Navštívil jsem osobně tzv. House of Mistery, který se nachází v Oregonu (podle tohoto názvu jej lze najít - je na ukazatelích). Je to první místo v U.S.A., kde bylo nalezeno zlato.

V centru celého ohrazeného areálu je chatrč na svahu studeného potoka, celá zborcená, nakloněná na jednu stranu. Údajně tak dopadla pokaždé, co ji narovnali a opravili, takže ji už tak nechali. Na zemi před ní je na volném prostranství několik asi tak 1 m kovových desek kruhového tvaru. Při jejich přechodu s vámi zacvičí virgule z drátu, kterou zapůjčí dvě půvabé dívenky, průvodkyně.

Kousek od nich jsou dvě svisle stojící latě s barevně vyznačenými mírami (stopy), vzdálené asi tak 3-4 m od sebe. Pokud se díváté z jedné na druhou, nabudete dojmu, že jedna z nich má příslušný počet stop položen výše, nežli ta, u níž stojíte a potvrdíte si to přejití k té druhé. Další latí, která je k dispozici, se ale přesvědčíte, že Vás klame zrak.

Jenže pak průvodkyně vybere návštěvníky tak, aby tvořili postupně se zvyšující velikostní řadu. Při pohledu na tuto řadu mezi těmito latěmi se ukáže, že je celá řada stejně vysoká. Pokud se si její členové přehodí pořadí obráceně, najednou výškový rozdíl se znásobí. Latí položenou na hlavy je to naprosto zřejmé. Přesto, při přeměření výšky, souhlasí velikosti účastníků. Za chatrčí je v zemi zapuštěna další kruhová kovová deska, kde se tento jev ještě s nápadnějším efektem opakuje. Dva kluci +- 6 a 10 si neustále prohazovali místa a řičeli smíchem, protože ten menší byl najednou větší než ten velký a poté zase se výškový rozdí (po přehození pozic) zvětšil oproti normálu. Totéž pozorovali diváci stojící kolem. Vysvětlení žádné - pouze to, že na jedné straně se "k sobě více smáčknou molekuly a na druhé straně zase oddálí, takže to nelze nijak měřit, jelikož totéž se děje i měřítkem".

Uvnitř chatrče je podlaha vyborcena, šikmá. Průvodkyně vezme koště a postaví ho "svisle" na podlahu - koště ale stojí hezky šikmo. Láhve se na podlaze kutálejí do kopce... Z jednoho okna vedou šikmo dolů k zemi dvě prkna ve tvaru "V". Golfový míček spuštěný po těch prknech se rozběhne dolů a pak se zastaví a vyběhne zpět, nahoru... Pomocí improvizované olovnice lze dokázat, že prkna se svažují dolů, i když zde přestává platit viděné a průkazné. Zavěšená koule totiž skutečně vypadá, že visí šikmo a ne svisle - takže o vodorovině a svislici je obtížné mluvit.

Vrcholným číslem je pokus s měděnou trubkou na místě terčů pro virguli. Do asi tak 30-40 cm dlouhé, 2,5 široké měděné trubky trubky se vhodí magnet asi o 0,5 cm menšího průměru, nežli je vnitřní průměr trubky. Magnetu to trvá zřetelně dlouho, nežli svislou trubkou na spodním konci vypadne. Pomocí jehly na niti, jsme si ověřili, že trubka není magnetická, ani ocelová (jehla byla magnetem zmegnetizována). Při pozdějším obdobném pokusu jinde, padal magnet trubkou jako kámen. Pokus byl zdokumentován na video. Při pohledu shora, magnet v trubce kmital od stěny ke stěně a pomalu propadal dolů, ale nebyl přitom bržděn aerodynamicky, protože trubka byla z obou stran otevřena.

Byla zde provedena řada vědeckých magnetometrických měření, jejichž výsledky jsou zdokumentovány na nástěnných expozicích spolu s početnou historickou i nedávnou fotodokumentací. Je zřemé, že se jedná o kruhový objekt, směrované magnetické anomálie. Díky ní psi razantně odmítají překročit tuto bariéru, ale pes průvodkyně, který toto místo zná od štěněčí doby, problém nemá. Obdobně místní ptáci se údajně sžili s tímto fenoménem, ale přespolní se mu vyhýbají. Poštovní holubi přeletem přes toto místo ztratí orientaci a už se nevrátí. Na stěnách je vylepeno mnoho hypotéz, ale ani jedna s definitivní platností problém neřeší.

Každopádně je dobré se na to pečlivě připravit a shlédnout toto místo a vyzkoušet, zda to je, nebo není podvod. Nám se to nepodařilo. KJS

Související články: Oregonský vír (1)
Komentáře k článku...
Zatím žádné komentáře..
Nejste přihlášen(a)