Články

- Knižní novinky -

Zrození kmenového vůdce

Zrození kmenového vůdce

    Lidé by měli být hrdí na toho, kdo je vede. Ten, kdo je vede by měl být hrdý na své lidi. To je ideální stav, a tak nějak si představíte klasické kmenové uspořádání. A to nejen v pracovní sféře, ale třeba i v rodině. Ač je kniha prvotně určena pro manažery a každého, kdo potřebuje vést kolektiv, naprosto snadno se dá úplně všechno v ní aplikovat i na chod rodiny nebo zájmového spolku.

    A o čem kniha je? Zaujme popisem lidských typů chování a postavení vůči ostatním lidem, které každý buď ze své, nebo i ze zprostředkované zkušenosti známe. Někdo je vyhraněný proti světu, který je jednoduše „naprd“, další je přesvědčen o tom, že jen on sám má smůlu, zatímco ostatní si užívají života, další už umí navést sebe i druhé na dobrou myšlenku a někdo je dokonce schopen strhnout dav ke svým cílům, protože z něj čiší nadšení. A mezi těmito skupinami se budeme prolínat, snažit se je pochopit, pozvedat je k nadšení a vysvětlovat si, proč skvělá organizace jakéhokoliv společenství lidí je nutná pro vývoj společnosti. Protože ten cíl, životní radost - to opravdu nezískáme škarohlídským pohledem na svět. Ani směřováním pozornosti k negativitě.

Přechody mezi stupni vývoje lidského nadšení

    Autoři se věnují jednotlivým stupňům, ve kterých postupujeme mezi skupinami a metodám, jak motivovat, kde a jak se o druhé (zaměstnance, či jiné členy skupiny) zajímat, jak probouzet jejich pocit sounáležitosti ke skupině. Někdy to připomíná asertivní návody k soucítění s druhými, laskavost, za kterou je ale důslednost, pracovitost a píle.

Ale to všechno buduje nadšení pro život. A o to nám jde.

Zrození kmenového vůdce: náročné na čas

    Směle zařadím tuto knihu mezi ty, které jsou náročné na čas, na pochopení, na vstřebání. Často jsem se zastavovala a přemýšlela nad paralelami ze svého života. Přemýšlela nad tím, že častokrát i ty přechody z jedné do druhé skupiny, z té znuděné do té nadšenější, jsou také na mě samotné a že já sama si mohu pomoci návody, které tu jsou.

A co jsem si z knihy odnesla?

    Sešikování pozornosti. A to se netýká jen lidí, ale v případě, že o něco usilujete, tak i všech složek vaší snahy…

    „Sešikování v našem pojetí znamená natočit části do stejného směru. Představte si magnet, který způsobí, že železné piliny se otočí směrem k němu. Nevýhody dohody je, že se jedná o společné porozumění na úrovni intelektu. Ale kmeny jsou shluky lidí a lidé jsou komplexní bytosti a často jednají iracionálně.“

    Ano, i my jednáme často iracionálně, ovlivněni emocemi, návyky, vyježděnými kolejemi „neúspěchu“, který se na nás lepí jednoduše důrazněji než úspěch. Vzato kolem a kolem - tato kniha učí sešikovat pozornost k jednomu cíli a vydat tam přesně ten díl energie (lidí), aby naše činění neslo úspěch.
O autorech:
    Dave Logan, John King, Dr. Halee Fischer-Wright: autoři jsou členy a spoluzakladatelé společnosti CultureSync, která se věnuje koučování, vedení projektů v oblastech nových technologií, státní správy a realit. Každý do knihy vnáší své zkušenosti a svůj pohled na věc.
Vydalo nakladatelství Synergie Publishing SE, 2019,, www.synergiepublishing.com

Vydáno:   06. 06. 2019

Přečetlo:  152 čtenářů
Zdroj:

Autor (vložil): Renata PetříčkováKomentáře k článku...
Zatím žádné komentáře..
Nejste přihlášen(a)