Články

- Kurzy, Akce, Semináře -

Jak najít šťastný život - Františka Janečková
Františka Janečková - umělkyně a terapeutka.
    V jednadvaceti letech se provdala a odcestovala do Francie, kde žila celkem 35 let. Devět let cestovala se svým manželem a studovala umění v uměleckých muzeích různých zemí v Evropě a USA. „Jako terapeutka sleduji v lidech jejich energetický potenciál, polarity, energetické bloky, proudění energie a vibrace. Vytvořila jsem si svou vnitřní senzoriotéku. Tak vím, co některé disharmonické vybrace vypovídají a mohu pomáhat lidem je přeprogramovat a harmonizovat. Obě moje práce, malířská a terapeutická, vyžadují vytříbenou citlivost všech smyslů a klidnou mysl, aby dobře pracovala intuice.“

    Všichni chceme mít šťastný život, a přesto se tak často trápíme. Žijeme v negativních emocích, stresu a nemocích. Náš život je vitrínou toho, co se odehrává v naší podvědomé mysli. Máme tam myšlenky a přesvědčení, která se neomylně projektují do našeho života jako stále se opakující situace, chovaní, emoce nebo fyzická nemoc. Sebepoznávání je vlastně sebeuvědomování, kdo jsme a pochopení, který ze vzorců myšlení, cítění a chování nám škodí, nebo zastírá naše vnitřní Já, naše opravdové Bytí, naší Duši.

    Vše co nám v našem osobním životě nevyhovuje, můžeme změnit. Často začínáme své změny s vnější pomocí terapeuta, který nám dodá potřebnou energii k tomu, abychom uvolnili zrezlé brzdy našeho vývoje. Máme zkrystalizovaný postoj: NIC NEMĚNIT, protože si konzervujeme to, co máme, co známe. Otevřít se a jít do neznáma je nebezpečné, je tam tma a cestu neznáme. Dokud si nedokážeme představit to, co můžeme změnit a čeho můžeme dosáhnout, zůstáváme v původním starém vzorci chování a jednání.

    Žila jsem od 21ti do 56ti let ve Francii. Byla jsem malířskou a terapeutkou, dnes praktikuji obě profese. Teprve po letech jsem pochopila hluboké spojitosti, proč jsem odcestovala do Francie a zase se vrátila do své vlasti. Zjistila jsem, že v životě se neděje nic náhodně, vše má svůj hluboký vnitřní důvod. Provdala jsem se z lásky za francouzského námořníka, ale mým hlubším nevědomím důvodem odcestovat do Francie byl útěk před nepřáteli, kteří mě pronásledovali ve formě strachu. Byl to strach z autority (policie, vojsko, státní administrativa, profesoři, muži), a tohoto strachu jsem se postupně zbavovala. Každou prožívanou emoci strachu jsem odkrývala až do traumatu jejího vzniku. Trauma neboli vnitřní konflikt mohl vzniknout v nitroděložním životě, v dětství, v životě předků nebo v mých minulých životech.

    Do 36ti let jsem měla strach z mužů. Ačkoli přicházeli s úsměvem a láskou, já jsem je nemohla s lehkostí přijmout. Měla jsem strach. Ze začátku jsem nevěděla proč. Rozhodla jsem se, že tento strach rozpustím. Stopovala jsem každý vnitřní pohyb tohoto strachu a zjistila jsem, že mám ze všech mužů strach jako z potencionálních zabijáků a násilníků. Proč? Moje maminka byla v 15ti letech znásilněna se svou sestrou pod zbraněmi komunistickými milicemi, které dělaly národnostní čistky po Němcích. Tento hluboce dramatický zážitek ochromil celý život mé maminky a dostal se jako těžko čitelný program do DNA všech potomků. Maminka o tom mlčela a celý zážitek somatizovala: měla adolescentní životní postoj, ekzém, vysoký krevní tlak, alkoholismus, žloutenku.

    Když se mi podařilo toto přenesené trauma v mém životě odprogramovat, pomohlo to všem členům rodiny a celé sféře mého vlivu. Moje dcery našly nový postoj k mužům a do mé ordinace přicházeli noví klienti, kterým jsem mohla pomoci.

    Na téma násilí a znásilňování se přišli léčit ženy i muži, kteří byly v dětství využíváni a zneužíváni; žena, které vrazil agresor dýku do zad před obchodním centrem, voják, policisté, vězeňský hlídač. Vyslechla jsem vězně ve věznici. Chápala jsem jejich chování a společně jsme odhalili kořen traumatu na pevném disku, podle kterého fungovali. Pomáhat všem těmto lidem bylo pro mě opravdové odpuštění - s empatií jsem viděla a cítila, co prožívají. Jsem vděčná za svobodu, kterou prožívám. Podařilo se mi pustit strach, který spoutával můj život.

    Vždy, když prohlédnu a vyřeším nějaký svůj zatěžující program, přitáhnu k sobě nové klienty, kteří potřebují pomoc ve stejné věci. Dnes přichází klientela, která potřebuje uznání a seberealizaci. Nechť se všichni čistíme, abychom zvedli svou vibraci a stali se vědomými bytostmi žijícími přítomný okamžik!
Přeji všem lidem šťastný život!
Františka Janečková

    Autorka článku bude přednášet na toto téma festivalu Miluj svůj život v Praze v neděli 12.2.2017 od 12.00 hod. Info na: viz zdroj.

Vydáno:   06. 01. 2017

Přečetlo:  363 čtenářů( Sekce Kurzy, akce, semináře není zahrnutá do diskuzí, má strukturu pouze informační )