Články

- Zamyšlení -

Dvanáct kapek v moři
Byl jednou jeden žák a ten se zeptal svého Mistra: “Co mě odděluje od pravdy?“.
A Mistr řekl:“ Nejsi sám, kdo je oddělený od Pravdy. Je mnoho takových. Povím Ti dvanáct malých příběhů, které Ti budou připadat jako velice jednoduché. Musíš je ale projít mnohokrát, a i když si budeš myslet, že jsi je pochopil, nepřestávej je stále procházet. Dělej to tak dlouho, až jimi prostoupíš, až se z malých příběhů stanou velké a z velkých zase malé.
První příběh
Byla jednou jedna kapka v moři, která tvrdila, že moře nikdy neexistovalo.
A stejně tak je to i s mnohými lidmi. Stojí ve středu Boha a tvrdí, že Bůh nikdy neexistoval.
Druhý příběh
„Chci svoji svobodu!“ dožadovala se jedna kapka v moři a moře ji ve své milosti vyzdvihlo na svůj povrch.
„Chci svoji svobodu!“, dožadovala se zase kapka. A slunce bylo plné milosti a vyzdvihlo ji do oblak.
„Chci svoji svobodu!“, dožadovala se stále kapka. A oblaka byla dobrotivá - spustila ji zase dolů. A tak byla opět v moři.
Třetí příběh
Intelektuální kapka vody je intelektuální kapka vody,ale ne moře.
Čtvrtý příběh
„Všechny tyto kapky v moři za nic nestojí“, řekla kapka v moři.
Pátý příběh
„Bezpochyby, jednu věc už jsem poznala. Jsem určitě o něco důležitější než moře.
Šestý příběh
„Asi se nikdy nepotkám s mořem“, povzdychla si kapka v moři.
Sedmý příběh
„Ale, co je mně po tomto moři“, řekla kapka v moři.
Osmý příběh
„Jedna kapka vody bojovala se svým osudem. I když byla uprostřed moře, nechtěla o moři nic vědět.
Devátý příběh
Jedna kapka v moři svolává ostatní kapky, aby mohly udělat povstání proti moři.
Desátý příběh
„Z titulu mé moci“, řekla kapka druhé kapce uprostřed moře,“ z titulu mé moci jsi od tohoto dne vyloučena z moře.
Jedenáctý příběh
„Jsi v mé lásce“, řeklo moře kapce vody. Ale kapka vody moře neslyšela, protože byla naplněna láskou k jiné kapce.
Dvanáctý příběh
„Kdyby se mi podařilo ….“, uvažovala kapka vody, „aby každá kapka v moři byla v mé lásce, stala bych se celým mořem.
A tak začala zahrnovat jednu kapku za druhou do své lásky. Byla tam však jedna kapka, která jí jednou velice ublížila. Způsobila jí největší utrpení v životě. A tak ji přes všechnu svoji lásku nedokázala odpustit. Jen proto, že nezahrnula jedinou kapku do své lásky, jen jedna jediná jí chyběla- nestalo se z ní moře.
Poslední příběh
Byla jednou jedna kapka v moři, která hledala ticho moře, dálku moře a lásku moře. „Ty jsi já“, řeklo moře, „ a já jsem ty“. Otevřelo svoji náruč a přijalo kapku.
A to, co patřilo moři, patřilo od této chvíle i kapce. Stala se tichem, stala se dálkou moře a její hloubka byla požehnáním pro tento svět.
Věz, můj žáku, moře je plné odpuštění pro ty, kteří ho milují a přijme do sebe ty, kteří si to opravdu přejí.
„Ale co když je taková kapka vody velice špinavá, co potom?“, zeptal se žák.
Tehdy se Mistr z celého srdce rozesmál a řekl: „Žádná kapka nemůže být tak špinavá, aby ji moře nedokázalo očistit!“.

Vydáno:   20. 03. 2016

Přečetlo:  753 čtenářů
Zdroj:

Autor (vložil): DankaKomentáře k článku...
Zatím žádné komentáře..
Nejste přihlášen(a)