Články

- Kurzy, Akce, Semináře -

Co je intuice a jak ji rozvíjet - Ing.Radomil Hradil
    O intuici často mluvíme, často nám ovšem splývá s instinktem. Máme představu o tom, co je intuice a co instinkt? O instinkty, které mnohdy ještě řídí chování příslušníků přírodních národů, jsme většinou již přišli. Jako lidé s rozvinutým intelektem, lidé racionálně uvažující již nevycítíme, které jídlo nám prospívá a které ne, jak se máme starat o své dítě, co mu dávat jíst a jak ho oblékat, které léky nás uzdraví a kudy máme v životě jít, jak se rozhodnout. V procesu intelektualizace jsme se oddělili od okolního světa i sami od sebe, od svého vlastního já.

    Všemu, co děláme, se musíme naučit, přečíst si o tom v knihách, navštěvovat semináře a přednášky. Naše jednání a rozhodování řídí náš rozum, který kalkuluje, co je lepší a prospěšnější, vychází však jen z toho, co zná, z minulosti. Rozum je chladný, je chytrý, ale není moudrý. Moudrá je intuice - a ta je po instinktu a intelektu třetí fází ve vývoji našeho lidského vědomí. Cestu od instinktu, kdy jsme byli součástí rodových svazků, přírodních souvislostí, byli jsme ve spojení s anděly i zemřelými předky, k intelektu již máme za sebou. Teď je třeba vydat se k intuici - která je sice obdobou instinktu, ale zároveň se od něj významně liší - a od současné rozdělenosti se dostat opět k jednotě na vyšší úrovni. Rozvíjení intuitivního vědomí je předpokladem zásadní proměny společnosti i civilizace; intelekt povede jen dále k destrukci. Rozvíjení intuice je ovšem věcí každého z nás, věcí, kterou nikdo neudělá za nás. Jak tedy intuici rozvíjet? Co pro tuto změnu svého vědomí můžeme jakožto racionální lidé dnešní doby udělat?

    Především si musíme připustit, že intuice je reálná a že intelekt nemá patent na poznávání světa. Intuice, cit nás dokáže informovat pravdivěji než rozum, který je mnohdy předpojatý, navíc zatížený obavami, strachem. Intuice nám otevírá cestu do jiné dimenze bytí, kam rozum nemá přístup, do světa andělů, duchovních bytostí, k podstatě jevů, zatímco intelekt zůstává jen na povrchu jevů. Rozvíjet intuici však není tak docela snadné. Intuice má své předstupně, kterými jsou imaginace a inspirace - těmi můžeme při svém osobním rozvoji začít.

    Imaginace je schopnost duchovního, nadsmyslového vidění, nejen schopnost představovat si, imaginovat, ale také přijímat reálně existující obrazy. Jinými slovy, anděly neuvidíme, nevypěstujeme-li si duchovní zrak.

    Inspirace je schopnost duchovního slyšení, nadsmyslový sluch, který nám umožní přijímat poselství duchovního světa. Máme-li slyšet slova, musíme se učit slova vnímat a vytvořit v sobě také ticho, aby vůbec byla slyšet.

    Intuice jako třetí stupeň bývá nazývána duchovním žitím. Při intuici již nevidíme obrazy ani neslyšíme slova, ale zcela se s prožívaným ztotožňujeme. Stáváme se sami například pozorovanou rostlinou, studánkou či horou a splýváme s nimi, tak jako to v instinktivním vědomí dokázaly přírodní národy. Avšak díky tomu, že jsme prošli fází rozvoje intelektu, jsme našli sami sebe, a v intuici si nyní i při splynutí sami sebe uvědomujeme, neztrácíme se.

    Jestliže pro intelekt je příznačný odstup, antipatie a koneckonců strach, je intuice založena na lásce a sympatii. Jen překonáním, nikoli popřením intelektu můžeme ve svém vnitřním vývoji pokročit k intuici a lásce jako „konečnému účelu světových dějin“ (Novalis).

    Autor článku bude na toto téma přednášet na festivalu Miluj svůj život v Praze v sobotu 1.3.2014. Podrobné info viz zdroj.

Vydáno:   21. 02. 2014

Přečetlo:  1111 čtenářů
Zdroj: http://www.ezotera.cz/ano

Autor (vložil): agentura ANO( Sekce Kurzy, akce, semináře není zahrnutá do diskuzí, má strukturu pouze informační )