Dnes má svátek: Magdaléna
Dnes je: Pondělí 22. července 2019

Články

- Zamyšlení -

Obnova ducha mysli
Obnova ducha mysli
CASEY TREAT

Každý skutek začíná myšlenkou
    Ježíš řekl, že i vražda začíná myšlenkou. Tak odkud přicházejí finanční nesnáze? Odkud přicházejí emocionální dilemata? Z myšlenek našeho srdce.
    Chci, abys pochopil, že můžeš změnit poklad svého srdce. Když jednou změníš ten poklad, můžeš začít čerpat pozitivní věci. Místo toho, abys čerpal věci, které způsobují problémy, můžeš čerpat nové věci, které s Tvými problémy skoncují.
    Je-li Tvá mysl obnovená, můžeš čerpat lásku a pokoj. Můžeš čerpat odpuštění a trpělivost a všechny další pozitivní věci v životě. Je-li Tvá mysl negativní, čerpáš nesoulad, sváry a hořkost. Čerpáš hněv a depresi a jiné negativní věci v životě.
    Pamatuj! Ty negativní věci na Tebe jednoduše nespadnou, Hořkost, hněv a deprese na Tebe nepřicházejí zvenku. Nejsou to malé obláčky plující oblohou, které by se čas od času snesly a zapršely na Tebe.
    Lidé často říkají: „Vstal jsem na špatné straně postele,“ aby omluvili ty špatné věci, které vycházejí z negativních pokladů jejich srdcí. Ale to, z jaké strany postele vstáváš, nemá nic společného s ovocem Tvého života.
    Jiní říkají: „No, mám prostě špatnou náladu.“ Ne, to není „nálada,“ je to způsob myšlení. Někdo jiný řekne: „Dneska prostě není můj den.“ To je také jen způsob myšlení.
    Když se změní způsob Tvého myšlení, změní se celý Tvůj život. Ty rozhoduješ o tom, co se ve Tvém životě děje. Ty rozhoduješ o tom, jak daleko půjdeš. Ve Starém zákoně je tento princip popsán velmi jasně.
    Dovolávám se dnes proti vám svědectví nebes i země: Předložil jsem ti život a smrt, požehnání i zlořečení; vyvol si tedy život, abys byl živ ty i tvé potomstvo.
5. Mojžíšova 30,19.
    To je závažné rozhodnutí. Můžeš si vybrat život a smrt, požehnání nebo zlořečení. Co chceš? Co si vybereš? Rozhodnutí není na Tvé rodině, na vládě, nebo Tvé firmě. Není ani na Tvém partnerovi. Ty se rozhoduješ mezi životem a smrtí. Rozhodnutí, která jsi učinil, již zbudovala Tvůj poklad, a to, co zažíváš, je následkem toho, co si myslíš a čemu věříš. Ty rozhoduješ o tom co si vybereš. Ale pak to, co si vybereš, ovládá Tebe. Tak si vybírej opatrně!

Koloběh života

    Často ke mně přicházejí pro radu manželské páry s problémy v manželství a jeden z nich řekne: „Opravdu si myslím, že kdybych opustil svého partnera, můj život by byl mnohem lepší.“ Hovořím s nimi o tom, jak by mohli zlepšit svoje manželství a jak mohou napravit neshody a problémy. Ale když se vrátí příští týden, jeden z nich řekne: „No, já jsem se snažil dělat, co jste mi řekl, ale stále ještě myslím na rozvod. Kdybych mohl odejít, vše by bylo jiné a vše by bylo lepší.
    Když se zeptám, jak často se snažili vyřešit problémy odchodem, častokrát odpoví: „To je mé druhé manželství“, nebo „už třetí“, nebo „už několikrát jsem odešel a pak jsem se vrátil“.
    Jinými slovy, vytvořili si způsob myšlení, který říká: „Když budu moci odejít z tohoto manželství a najdu si někoho jiného, něco jiného, můj život bude lepší.“
    Říkám jim, že toto manželství není nijak lepší než to minulé. Oni jsou pořád ti stejní lidé. Jejich problém nemá co do činění s jejich partnerem. Oni jsou tím problémem! Ale stále věří,že když vymění partnera, budou mít lepší život, i když poslední výměna partnerů život nezlepšila.
    Když přijmeš myšlenku, že se potřebují změnit vnější věci, aby ses mohl cítit lépe, jsi uzamčen v nekonečném kruhu. Stal ses životním „běžcem.“ Utíkáš od vztahů, odpovědnosti a změny.
    Nakonec utíkáš právě před tou věcí, která může Tvůj život změnit-a tou je obnova Tvé mysli. Pokud se zastavíš a vymaníš se ze zvyku utíkat před Božím způsobem změny a zvolíš si nový způsob myšlení-Tvůj život se změní.
    Jeden moudrý člověk kdysi řekl: „Kamkoli jdeš, tam jsi Ty.“ To možná zní jednoduše, ale něco na tom je. Možná se snažíš utéci, ale kamkoli utečeš, neseš si sebou sebe. Jsou-li Tvé myšlenky špatné, způsobují špatné situace. Možná se budeš snažit utéci před Tebou samým, ale věc, která tu situaci opravdu kazila, je to, co je ve Tvé mysli. A špatné smýšlení s Tebou jde do další situace.
    Obnovou ducha Tvojí mysli můžeš přerušit ten kruh. Rozhodni se pro změnu svého smýšlení, aby se Tvůj problém neopakoval znovu a znovu.

Pět kroků ke změně

    Chci Ti povědět o pěti krocích, které přinesou změnu do každé oblasti Tvého života. Tyto kroky budou fungovat v manželství, financích, fyzickém zdraví a výchově dětí. Tyto kroky přinesou trvalou změnu. Později budu mluvit o konkrétních tématech, ale nyní chci zmínit základní principy.
    Prvním krokem je odpovědnost. Vezmi za sebe a svůj život plnou odpovědnost. Neobviňuj Boha. Neobviňuj svého partnera. Neobviňuj svého šéfa nebo souseda ani politiky. Vezmi na sebe plnou odpovědnost. Když to neuděláš, nic jiného Ti nepomůže. Nepřijmeš-li plnou odpovědnost za stav svého života, nebude fungovat nic. Dokud se nechopíš odpovědnosti, zůstaneš mimo kontrolu, neschopen změny. Budeš odsouzen ke stereotypnímu životu. Budeš bezhlavě běhat, ale zůstaneš na stejném místě. Chop se odpovědnosti!
    Dalším krokem je ověření. Ověř si, čemu věříš a co pokládáš za pravdivé. Ověř si, o čem si myslíš, že je správné a o co v životě jde. Ověř si, podle čeho žiješ a na čem zakládáš svá rozhodnutí. Když si nezhodnotíš, podle kterých kritérií žiješ, je možné, že žiješ podle kritérií, která jsou naprosto nesprávná. Ověř si co si myslíš!
    Třetím krokem je odmítnutí. Odmítni své staré časy. Odmítni staré myšlenky, které se k Tobě vrací a brání Ti ve změně. To je jeden z nejtěžších kroků, protože přerušit ty staré způsoby smýšlení je těžké. Častokrát, když jsem řekl, že se změním a budu myslet novým způsobem, zjistil jsem, že se znovu vracím k těm starým způsobům.
    Dám Vám praktický příklad. Moje žena Wendy a já jsme si o tomto chování mnohokrát povídali. Ona mi často říkala: „Nemluvíš se mnou o svých pocitech a neříkáš mi, co si myslíš. Místo, abys se mnou mluvil, vezmeš si noviny nebo zapneš televizi, a já se pak cítím opomíjená“.
    Tak jsem si řekl: „Změním tenhle zvyk a začnu se svou ženou komunikovat a sdílet se s ní. Nebudu si místo toho číst noviny nebo knihy. Prostě se uvolním a budu se s ní sdílet.“
    Opravdu to chci udělat. Vím, že je to správné rozhodnutí. Přemýšlím o tom a rozhoduji se, že začnu myslet novým způsobem. A najednou zjišťuji, že dělám zase ty staré věci. Opět jsem ve svých starých kolejích, moje žena je opět frustrovaná a říká mi: „Zase to děláš! Čteš si knihu nebo se díváš na televizi. Proč se nezměníš?“
    Chci se změnit a rozhodl jsem se pro změnu, ale opět dělám ty staré věci. Vím, že se s něčím takovým umíte ztotožnit, když příjde na hubnutí, nebo utrácení peněz, nebo komunikaci s partnerem. Je spousta zažitých zvyků, které máme všichni společné.
    Co potřebuji udělat, je odmítnout své staré způsoby myšlení pokaždé, kdy se vrátí. Když ke mně přijde myšlenka, abych si vzal noviny nebo abych něco dělal sám, musím to odmítnout dřív, než tu myšlenku bude následovat čin. Abych zlomil zvyk bez rozmýšlení něco udělat, musím být bdělý, abych zachytil tu myšlenku a vypudil ji ze své mysli.
    Vědomě se musím chopit té myšlenky a říci: „Ne! To je negativní myšlenka nechci to dělat a nebudu to dělat.“ To zastaví ten cyklus ještě než se rozjede.
    Když negativním myšlenkám dovolíme působit a pak činíme pokání a děláme předsevzetí, že už to neuděláme-tím se ten nekonečný kruh nepřeruší. Způsob, jakým se dá přerušit je, když se myšlenky chopíme, ještě než se rozvine a zastavíme ji. Po několikáté se kruh již zastaví. Ale Ty potřebuješ zastavit ten kruh právě ve chvíli, kdy se snaží opakovat se. Už neprocházej tou stejnou rutinou. Odmítni starý způsob myšlení!
    Krok číslo čtyři je opakování. Zopakuj si nové myšlenky. Medituj nad svým novým způsobem smýšlení. Cvič se v myšlení nových myšlenek. Když pojedeš ve svém autě, míso toho, abys marnil čas posloucháním nějaké depresivní osobnosti v radiu, cvič se v novém způsobu myšlení. Místo toho, abys zabíjel svůj čas, cvič se v novém způsobu smýšlení.
    Dal jsem Ti příklad změny způsobu komunikace s mojí ženou. Začal jsem se cvičit v novém způsobu myšlení, když jsem jezdil autem, když jsem byl na obědě a když jsem byl sám v kanceláři. Opakoval jsem si tyto myšlenky: „Velmi rád mluvím s Wendy. Rád se s ní sdílím a komunikuji. Je dobré, že mám tak milou ženu, se kterou si mohu popovídat a říkat jí, jak se cítím a co si myslím. Opravdu se mi to líbí.“
    Víš, dříve se mi to nelíbilo, protože jsem byl uzavřený a nebyl jsem zvyklý se sdílet. Ale když jsem začal obnovovat způsob svého smýšlení, naučil jsem se mít rád komunikaci se svou ženou.
    Potřebuješ si opakovat a cvičit se v novém způsobu myšlení, jinak by se nikdy nestalo Tvou součástí. Opakuj si to, opakuj si to, opakuj si to. Můžeš to nazvat meditování, nebo opakování. Je to prostě opakování Tvých nových myšlenek.
    Dejme tomu, že máš problém s penězi. Možná, že neustále utrácíš víc peněz, než máš. Tvoje kreditní karta je vybraná do minusu, tak si pořídíš novou a také ji hned vybereš! Možná, že sotva živoříš a jsi pozadu s platbami. Opravdu si potřebuješ opakovat nový způsob myšlení. Potřebuješ si opakovat nové myšlení o utrácení peněz. Místo sledování televize si začni opakovat nový způsob myšlení.
    Mysli si: „Jsem rád bez dluhů. Je příjemné zaplatit za věci, když si je pořizuji a ne půl roku poté. Je dobré mít peníze v bance a mít zaplacené všechny své účty. Disciplinovaně spravuji své peníze. Peníze utrácím až po zaplacení všech účtů a po uložení pár peněz stranou, abych měl něco našetřeno. Ovládám svoje finance.“
    Když si opakuješ tyto nové myšlenky, cvičíš se v novém způsobu myšlení o penězích. Takže, když přijdeš do obchodu a vidíš tam něco, co si nemůžeš dovolit, budeš mít nový způsob myšlení, který řekne: „Ne, já si to nekoupím, protože jsem dobrým správcem svých peněz. Své peníze utrácím rozumně. Investuji své peníze. Šetřím si peníze. Nemrhám svými penězi.“ Opakováním těchto nových myšlenek posiluješ svůj nový životní styl a přinášíš změnu do svého života.
    Pátým krokem je ozvučení. To znamená mluvit své nové myšlenky, aby zazněly nahlas. Stejně jako opakování, což je vlastně mluvení k sobě, potřebuješ své myšlenky ozvučit. Zjistil jsem, že když nebudeš své nové myšlenky vyslovovat, nikdy se novými nestanou, což znamená, že ve svém životě nikdy nic nezměníš. Musíš vyjádřit své myšlenky nahlas.
    Možná Ti manželka vyčetla, že trávíš málo času s rodinou a Ty reaguješ: „No dávám ti peníze. Copak to nestačí?“ Ne, nestačí to! Tvá žena chce víc Tebe než Tvé peníze. Aby ses mohl změnit, potřebuješ dovolit novým myšlenkám, aby zazněly z Tvých úst.
    Pak můžeš začít říkat například: „Velmi rád trávím čas se svou manželkou. Moc rád komunikuji a sdílím se se svou ženou. Rád chodím domů a trávím čas se svou rodinou.“
    Možná jsou Tvým problémem peníze a neustále říkáš: „Pokaždé, když dostanu nějaké peníze, prostě mi nějak proklouznou mezi prsty. Prostě zmizí. Ani nevím, kam se ty peníze ztrácejí. Nemohu je udržet, asi mám děravé kapsy. Někdo mi je krade z bankovního účtu. Nikdy se mi nedařilo nic ušetřit.“
    Pokud svůj problém vyslovuješ a opakuješ to, co je špatné, budeš mít i nadále to, co je špatné. Ale když začneš vyznávat věci nové a takové, jaké mají být, budeš mít, co chceš. Takže posledním klíčem k obnově Tvojí mysli je „ozvučení“ nových myšlenek ve Tvé mysli tím, že ji vyslovíš.

Shrnutí pěti kroků

    Je pro Tebe důležité plně pochopit těchto pět principů a proto je ještě krátce zopakuji.

    Číslo jedna je odpovědnost. Mnoho lidí se odpovědnosti vyhýbá a pak nemá žádnou kontrolu nad situacemi kolem sebe. Když nad něčím nemáš kontrolu, nemůžeš to změnit. Nicméně pravdou je, že odpovědnost změnit se je na Tobě a Ty to můžeš ovlivnit.
    Číslo dvě je ověření. Ověř si, čemu věříš, co pokládáš za pravdivé a co ses naučil. Jestliže ty věci nefungují, dej šanci novým myšlenkám.
    Číslo tři je odmítnutí starých cest. Jestliže Tvé staré cesty způsobily problémy, které máš dnes, odstraníš je tím, že je odmítneš.
    Číslo čtyři je opakování nového. Potřebuješ se chopit nových myšlenek, ale nestačí si je zopakovat jen jednou. Aby mohly fungovat, potřebuješ je vtisknout hluboko do své mysli, skrze obnovu a opakované používání svého nového myšlení.
    Číslo pět je ozvučení nových myšlenek. To znamená, že je budeš mluvit. Opakuj si nové myšlenky sám pro sebe, říkej je své rodině a přátelům. To je tajná přísada, která v Tobě způsobí trvalou změnu. Když budeš nové myšlenky promlouvat nahlas, vtiskneš si je nadobro do mysli a budeš vidět pozitivní výsledky.

    Pojďme v tomto vzrušujícím dobrodružství dál-do Tvého nového způsobu života.

    Budeš-li dělat těchto pět „óček“ - Odpovědnost, Ověření, Odmítnutí, Opakování, Ozvučení - začne tím proces změny. Přineseš do svého života nové věci. Změní se poklad Tvého srdce. Pak budeš mít něco nového, z čeho můžeš čerpat. Budeš mít něco, co změní Tvůj život. Mnoho lidí čeká na svou loď. Ale kdyby ta loď připlula, jejich myšlení by ji potopilo už v přístavu. Nejde o čekání na něco vnějšího, jde o vnitřní změnu.

Budeš prospívat a budeš zdráv, stejně tak jak bude prospívat a bude zdráva Tvoje duše.
(3. Jan 2. KJV)

    Doufám, že Ti tato kniha pomůže prosperovat na duši. Prosperující duše má hojnost pokoje, radosti a úspěchu v každé oblasti života. Tyto věci musí být napřed v Tobě, a pak teprve kolem Tebe. Musí vycházet ze Tvého srdce. Prosperující duše je začátkem prosperujícího života.
    Prosperitu Ti nezaručuje život v prosperující zemi. Lidé v nejbohatší zemi na světě často žijí na ulicích a nemají kde spát. Žijí na chodnících a spí v parcích nebo bydlí na velmi zanedbaných a špinavých místech. A přitom žijí v zemi, kde je možností prosperovat více, než si jen člověk dovede představit.
    Jednou jsem viděl muže s velikou cedulí, na které stálo: „Nemám práci, nemám jídlo, nemám peníze. Pomozte prosím!“ Před sebou měl kyblík, do kterého chtěl aby mu lidé házeli peníze. Když jsem projížděl kolem něj pomyslel jsem si: „Oh, to je opravdu smutné. To je tragedie. Je mi ho líto.“
    Stál na ulici s cedulí v ruce a mával na projíždějící auta. Ale než jsem ujel další míli, minul jsem čtyři podniky, kde měli vyvěšenou ceduli, že mají volná místa. Čtyři pracovní místa! Místo toho, aby čekal, až přijde někdo, kdo změní jeho okolnosti, on sám mohl své okolnosti změnit.
    To neznamená, že bych neměl slitování s ním nebo ostatními chudými lidmi. Ale faktem zůstává, že kdybychom vzali všechny peníze na světě a stejným dílem je rozdělili mezi všechny lidi, je v našem světě tolik bohatství, že by každý mohl mít přibližně dvanáct milionů dolarů. Do toho spadá i Čína, Indie a Afrika, každý muž, každá žena a dítě na planetě Zemi. Nicméně, kdybychom dnes rozdali veškeré to bohatství, za pět let by bylo vše opět při starém a většina těch, kteří jsou chudí dnes by byla chudá opět. To, co je v nás, ovládá to, co z nás vychází. Naše myšlenky, názory a postoje ovládají naše životy.
    Neexistuje zdroj věčného mládí. Neexistuje žádné schéma na rychlé zbohatnutí. Nikdo nemůže změnit všechno kolem Tebe a zlepšit Tvůj život. Prosperovat vnějšně můžeš tehdy, když začneš prosperovat vnitřně. Skrze obnovu své mysli můžeš začít měnit svůj život. Dobrý poklad Tvého srdce vypůsobí dobrý život. Negativní poklad Tvého srdce vypůsobí jen negativní život.
    Podívej se na své okolnosti a uvidíš, zda negativní myšlenky nepřevažují nad dobrými myšlenkami. Když ve Tvém srdci svítí výstražné světýlko, začni investovat do pozitivní strany a omez své vklady do negativní strany, dokud neuvidíš pozitivní zůstatek v pokladu svého srdce.

Nalezení svých myšlenkových „kořenů“

    Už jsi někdy někomu řekl: „Já už jsem se rozhodl.“? Myslím, že každý z nás někdy něco podobného řekl, aby dokázal, že je schopen dělat nezávislá rozhodnutí. Nicméně naše „nezávislé“ rozhodnutí se často zakládá na starých informacích naprogramovaných v naší mysli. Jednoduše z naší podvědomé mysli vezmeme staré informace a prezentujeme je v podobě „rozhodnutí“.
    Tak co se stane, jestliže máš uložené nesprávné informace? Aniž by sis to uvědomoval, použiješ je, abys udělal nesprávné rozhodnutí. Potřebuješ se naučit, jak objevit oblasti Tvého myšlení, které vedou ke špatným rozhodnutím. Není složité změnit myšlenkové procesy, ale nestane se to okamžitě. Proměna smýšlení chvíli trvá. Je zapotřebí udělat těch pět kroků, o kterých jsem mluvil v minulé kapitole.
    Můžeš změnit jakoukoliv část svého života: fyzickou, duševní, duchovní, finanční i sociální. Každá oblast Tvého života může být změněna. Klíčem je proměna Tvé mysli a způsobu Tvého myšlení. Ty rozhoduješ o tom, co si budeš myslet, a pak Tvé myšlení rozhoduje o tom, co se ve Tvém životě stane. Tak si své myšlenky vybírej opatrně!

Vydáno:   02. 02. 2012

Přečetlo:  1644 čtenářů
Zdroj:

Autor (vložil): Jan HálaKomentáře k článku...
Předmět:
Datum:
Jméno:
¤ Peter
7. 02. 2012 9:03
garias
¤ diky Petre
6. 02. 2012 20:02
Jelitko
¤ Zdravím
6. 02. 2012 18:55
Peter
¤ Dana
6. 02. 2012 18:30
garias
¤ -
6. 02. 2012 12:33
Alcyone
¤ gariasi
6. 02. 2012 11:42
Dana P.
¤ Jelitko
6. 02. 2012 1:32
garias
¤ ahoj
4. 02. 2012 20:55
Jelitko
¤ :-)
4. 02. 2012 13:21
Adanom
¤ Adanom
4. 02. 2012 13:17
garias
¤ :) :)
4. 02. 2012 13:02
Adanom
¤ Teda
4. 02. 2012 1:01
mississippi
¤ ...
4. 02. 2012 0:22
garias
¤ no vida
3. 02. 2012 22:54
Dana P.
¤ Jelitko
3. 02. 2012 20:51
garias
¤ decka
3. 02. 2012 20:21
Jelitko
¤ Sylvia
3. 02. 2012 18:24
garias
¤ :-)
3. 02. 2012 17:48
Sylvia
¤ Dana
3. 02. 2012 15:05
garias
¤ gariasi
3. 02. 2012 14:54
Dana P.
¤ ...
3. 02. 2012 13:36
garias
¤ Gari :D
3. 02. 2012 13:35
Adanom
¤ Adanom
3. 02. 2012 13:32
garias
¤ Gari :D
3. 02. 2012 13:29
Adanom
¤ Adanom
3. 02. 2012 13:17
garias
¤ Gari
3. 02. 2012 13:04
Adanom
¤ ADANOM
3. 02. 2012 12:46
garias
¤ Adanom
3. 02. 2012 12:43
garias
¤ Gari
3. 02. 2012 12:29
Adanom
¤ ...
3. 02. 2012 11:53
garias
¤ Adanom
3. 02. 2012 11:50
garias
¤ Adanom
3. 02. 2012 11:48
garias
¤ Sylvia
3. 02. 2012 11:41
garias
¤ ..
3. 02. 2012 10:39
Adanom
¤ Garias
3. 02. 2012 9:53
Sylvia
¤ Adanom
3. 02. 2012 9:13
garias
¤ Hála
3. 02. 2012 9:10
garias
¤ Gari
3. 02. 2012 7:20
Jan Hála
¤ Adanom
3. 02. 2012 0:00
garias
¤ garias
2. 02. 2012 23:11
mississippi
¤ Gari
2. 02. 2012 23:01
Adanom
¤ PetrS
2. 02. 2012 22:26
garias
¤ re
2. 02. 2012 22:22
PetrS
¤ Adanom
2. 02. 2012 22:13
garias
¤ Garias
2. 02. 2012 21:57
Adanom
¤ daiterr
2. 02. 2012 21:38
garias
¤ Gariasi
2. 02. 2012 21:29
daiterr
¤ ...
2. 02. 2012 20:51
garias
¤ 7man
2. 02. 2012 20:45
garias
¤ daiterr
2. 02. 2012 20:34
garias
¤ -
2. 02. 2012 18:14
7man
¤ Gariasi
2. 02. 2012 17:55
daiterr
¤ Jelitko
2. 02. 2012 17:51
garias
¤ no jo
2. 02. 2012 16:28
Jelitko