Články

- Zaniklé civilizace -

Nové dějiny pyramid
Professor Josepg Davidovits v této knize vysvětluje svou teorii, že egyptské pyramidy byly postaveny za použití reaglomerového kamene (přírodního vápence, z nějž se zhotoví určitý druh betonu).

Francouzský profesor Joseph Davidovits je zakladatelem Geopolymerového institutu v Saint-Quentinu a je toho názoru, že Egypťané vyráběli kamenné bloky přímo na místě z hrubého vápence obsahující fosílie. Profesor kvalifikuje tyto bloky jako určitý druh betonu, zatímco obklad je vytvořen z fosilií mnohem jemnějších. Staří Egypťané tak mohli vyrábět syntetické kameny při tak nízkých teplotách, jako je 80 stupňů C. Svůj důkaz profesor Davidovits založil na vzorku kamene, který mu svěřil jeho největší oponent a odpůrce této teorie Jean-Philippe Lauer, nejstarší evropský egyptolog prosazující teorii pohyblivé páky.

Důkaz podporující tutu teorii

V roce 2002 se vytvořila skupina nezávislých vědců z CNRS (Paříž), laboratoře Oak-Ridge (USA), Drexel Univerzity ve Filadelfii (USA) a university v Namuru (Belgie). Protože geologové při výzkumu pomocí optického mikroskopu zaměňují moderní reaglomerový vápenec za vápenec přírodní, rozhodla se tato skupina odborníků pátrat po prostředcích analýzy schopných odhalit umělé prvky. Byla použita technika elektronové mikroskopie s kmitáním SEM a transmisí TEM.

Porovnali 6 kusů přírodního vápence z Gízké plošiny a 5 vzorků z pyramid připisovaných manželkám panovníka Menkaurea. Všechny vzorky z pyramid jsou vyrobené ze stejné vápencové přísady (kalcitu) jako kousky z lomu. Avšak liší se od nich, protože obsahují více mikrokomponent (viditelných pouze elektronickým mikroskopem), které ukrývají křemík v kombinaci s dalšími atomy, hořčíku a chlóru, které v přírodě neexistují. Množství křemíku ve formě křemene, zjištěná v kamenech pocházejících z pyramid, jsou velmi vysoká a mají texturu nanosfér (balotinu) viditelnou pouze v elektronovém mikroskopu.

To je důkazem, že :

a) výchozí prostředí bylo silně zásadité
b) tyto prvky se vytvořily velmi rychle, v rozmezí několika dnů, v protikladu ke geologickému procesu, který vyžaduje desítky tisíc let.


Vědci usuzují, že jelikož se tyto prvky nenacházely v 6 vzorcích přírodního vápence, nemohly být spojeny s mechanizmem normálního geologického vzniku. Našli tedy spolehlivou vědeckou metodu analýzy, která dokazuje, že kameny z pyramid jsou výsledkem reaglomerace. Byl tak proveden vědecký důkaz.

KAMENY POUŽITÉ V PYRAMIDÁCH JSOU UMĚLÉ!

Profesor Joseph Davidovits v této knize tuto svou teorii o použití reaglomerovaného kamene podrobně vysvětluje. Autorovi dává za pravdu archeologie, hieroglyfické texty i náboženské a historické aspekty. Je to tak konečně první globální popis stavby pyramid. Setkáváme se v něm s jejich geniálním vynálezem, velkým písařem a architektem Imhotepem. Vše je logické, jasné a vše do sebe zapadá. V každé kapitole se setkáváme s překvapivými zjištěními, především když autor vysvětluje, proč faraoni přestali stavět pyramidy kvůli nadměrné těžbě stavebních surovin a hrozící ekologické katastrofě. Pochopíme tak proč Chufu a Ramesse II představují dvě egyptské kultury zcela odlišné ve své víře. Bůh Chnum nařizuje postavit pyramidu z reaglomerového kamene, zatímco bůh Amon poroučí Ramessovi II stavět chrámy v Luxoru a Karnaku z opracovaných kamenů.

Neméně zajímavá je kapitola Experimentování, kdy skupina z Geopolymerového institutu provedla na zkoušku výrobu pěti bloků o celkové váze 12 tun s použitím tehdejších nástrojů, které našli archeologové. Tato kapitola je doplněna mnoha fotografiemi, které naprosto nepopíratelně dávají profesoru Josephu Davidovitsi za pravdu a dokazují správnost jeho teorie umělých kamenů.

Vydáno:   20. 02. 2008

Přečetlo:  3617 čtenářů
Zdroj:

Autor (vložil): ivKomentáře k článku...
Předmět:
Datum:
Jméno:
¤ iv
22. 02. 2008 10:13
Anup
¤ re.Anup
22. 02. 2008 3:25
iv
¤ ...
21. 02. 2008 15:07
Anup